Det andra utkastet till planen om tvärgående trafik i Helsingfors kan kommenteras fram till 3.3

En annan version av utkastet till planen för tvärgående trafik i Helsingfors har publicerats. HRT:s planerare har bearbetat det första utkastet utifrån invånarnas respons. Det nya utkastet finns till påseende i bloggen Helsingin poikittaisyhteyksien kehittäminen (Utveckling av tvärgående förbindelser i Helsingfors) och planen kan kommenteras fram till söndag 3.3.

Utkastet beskriver vilka förändringar i de tvärgående förbindelserna det planeras i början av 2020-talet. Det föreslås förändringar i rutterna och/eller turtätheten och trafikeringstider för linjerna 23, 33, 38, 50, 51, 52, 56, 57, 59, 63, 506 och 552.

De största förändringarna enligt det andra utkastet är en ny busslinje 53 Arabiastranden- Nybacka samt förlängning av rutten för linje 59 till Malmgård.

HRT önskar att invånarna och resenärer som reser till och från området kommenterar utkastet i bloggen. Du kan också lämna respons via HRT:s responssystem och kundservice. HRT:s planerare går igenom kommentarerna efter att kommenteringstiden har gått ut. Målet är att det slutgiltiga utkastet om linjenätet behandlas i HRT:s styrelse under denna vår.

Syftet med linjenätsplanen är att erbjuda tätare och smidigare förbindelser. Invånarna kunde kommentera det första utkastet 14.11-9.12.2018.

Bekanta dig med utkastet och kommentera i bloggen

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.