Det nya zonsystemet träder i kraft 27.4

Biljettförändringen i HRT:s kollektivtrafik träder i kraft lördagen den 27 april. De interna biljetterna samt regionbiljetterna ersätts med biljetter för zonerna A, B, C och D. Det innebär en stor förändring också i bakgrundssystemen.

På lördag måste 3 100 kortläsare, över 500 biljettautomater, drygt 1 700 fordonsenheter samt försäljningssystemen på 300 försäljningsställen och på 19 serviceställen uppdateras. Över en miljon resenärer har laddat ner HSL-appen och de nya zonerna börjar gälla också i appen.

Hur fortskrider förnyelsen?

Det nya zonsystemet börjar gälla lördagen den 27 april kl. 4.30 och då uppdateras de nya zonerna i HSL-appen, Reseplaneraren, kortläsarna, förarnas försäljningsapparat samt i enkelbiljettautomaterna. Alla kortläsare uppdateras inte nödvändigtvis redan kl. 4.30 så det kan hända att det finns kortläsare som ligger i de gamla zonerna på lördag.

Om du ser en kortläsare som inte är uppdaterad lönar det sig att prova en annan kortläsare om en sådan finns i närheten. På bussen kan du fråga föraren att kontrollera din biljett som finns på HRT-kortet. På lördag kan du resa med en periodbiljett och värde som är laddat på HRT-kortet som vanligt men du kan inte ladda ditt kort på grund av systemuppdateringen. Service- och försäljningsställen säljer inte biljetter och de stora biljettautomaterna är ur bruk.

På lördag kan du köpa biljetter via HSL-appen som fungerar som vanligt. Med HSL-appen kan du köpa enkel-, dygns- och periodbiljetter till de nya zonerna. För att kunna köpa nya biljetter måste du uppdatera HSL-appen till den nyaste versionen. Enkelbiljetter kan också köpas i HRT:s enkebiljettautomater, i parkeringsautomaterna i Helsingfors och av busschaufförerna.

Uppdateringen av biljettförsäljningssystemen är klar natten mellan lördag och söndag, och efter det startar biljettförsäljningen i alla försäljningskanaler. På söndag kan du köpa biljetter i alla automater och försäljningsställen och också laddning av HRT—kortet är möjligt.

Information om zoner på Elielplatsen och av biljettkontrollanter

Lördagen den 27 april finns HRT:s representanter på Elielplatsen kl. 10-15 och svarar på frågor angående de nya zonerna. Också biljettkontrollanterna ger råd med frågor som gäller de nya zonerna och zonförnyelsen. Du kan också kontakta HRT:s kundservice per telefon  tfn 09 425 788 10 (må–fre kl. 7–19, lö–sö kl. 9–17)

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.