Förändringar i kollektivtrafiken 4.3.2019

Den nya bussterminalen i Hagalund öppnas för trafik 4.3.2019. Den 4 mars flyttas spårvagnarna från Sörnäs på grund av arbetena på Tavastvägen och busslinjer i Månsas börjar köra avvikande rutter på grund av gatuarbeten. Det blir också förändringar i kollektivtrafiken mellan Kyrkslätt och Mattby.

Dessa är de första stora förändringarna i HRT:s kollektivtrafik under 2019.

Bussterminalen i Hagalund förbättrar kollektivtrafiken i södra Esbo

Den nya bussterminalen i Hagalund förbättrar kollektivtrafiken i södra Esbo avsevärt. Det blir enklare att byta mellan metro och bussar i Hagalund och samtidigt blir det lättare att byta mellan två bussar.

Du kan byta t.ex. från en anslutningsbuss till busslinjerna 550 och 551.

Läs mer om den nya terminalen i Hagalund här

Renoveringsarbeten av Tavastvägen påverkar spårvagnslinjer

I och med arbetena på Tavastvägen kan spårvagnarna inte längre köra via Sörnäs och linjerna 1, 6, 6T, 7 och 8 börjar köra undantagsrutten som går via Berghäll och Sturegatan. Syftet är att spårvagnarna återgår till att köra via Sörnäs i början av 2020 och arbetena på Tavastvägen beräknas vara klara i slutet av 2020.

Bussarna kör via Tavastvägen och Backasgatan under renoveringen men det blir ändringar i hållplatslägen under arbetets gång.  Metrotrafiken löper normalt men vissa av metrostationens ingångar kommer att stängas på grund av att biljetthallens tak vid metrostationen renoveras.

Läs mer om förändringarna på grund av renoveringsarbeten här

Tvärgående förbindelser i Månsas förbättras

Det görs arbeten på Birgittavägen i Månsas vilket påverkar framförallt de tvärgående linjerna i Månsas. Stomlinje 550 samt busslinjerna 51, 52, 63 och 552 börjar köra avvikande rutter. Arbetena pågår fram till sommaren 2020 och efter det fortsätter arbetena för snabbspårvägen på Brigittavägen – ifall stadsfullmäktige i Helsingfors och Esbo godkänner den nya kostnadsberäkningen för Spårjokern.

Läs mer om förändringarna i Månsas här

Bättre förbindelser mellan Kyrkslätt och Mattby

Det görs förbättringar i busstrafiken mellan Kyrkslätt och Mattby. Förändringarna har planerats i samarbete med Kyrkslätt kommun och invånare. Det viktigaste syftet med förändringarna är att snabba upp trafiken mellan Kyrkslätt och Mattby.

Läs mer om förändringarna i Kyrkslätt här

Senare under 2019: nya busslinjer, nya stomlinjer och den nya stationen i Böle

Busslinjenätet i norra Esbo och Alberga samt i Tusby och Kervo förnyas, de nya stomlinjerna 500 och 510 startar och den nya stationen och kollektivtrafikterminalen i Böle öppnas under hösten 2019.

Kuvituskuva

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.