HRT mäter kundnöjdhet och fordonskvalitet i kollektivtrafiken

Kundnöjdhetsundersökning hösten 2019

HRT mäter hur nöjda passagerarna är med kollektivtrafiktjänsterna i HRT-området med en enkät som genomförs ombord på olika kollektivtrafikmedel. Genom att svara på enkäten hjälper du oss att förbättra vår service.

HRT använder resultaten för att utveckla kollektivtrafiken samt i personalutbildning och i beräkning av kvalitetsincitament i den konkurrensutsatta trafiken. Resultaten är tillgängliga i HRT:s öppna nätdatabas https://hsl.louhin.com/asty/ efter undersökningsperioden.

Kundnöjdhetsundersökningen görs på bussar, närtåg, spårvagnar och i metron 12.8.–15.11. Målet är att samla in åsikter från 28 000 passagerare.

Kvalitetsundersökning av fordon hösten 2019

HRT undersöker kvaliteten i kollektivtrafikfordon med en observationsstudie. Syftet med kvalitetskontrollen är att garantera rena, trygga och välskötta fordon för kollektivtrafikens kunder i HRT-området.

Hösten 2019 genomförs kvalitetsstudien i buss-, spårvagns-, metro- och närtågstrafiken 12.8.–15.11. Under undersökningsperioden kontrolleras skicket på ungefär 4 000 bussar och vagnar.

Fältarbetet både i kundnöjdhetsundersökningen och i kvalitetsundersökningen genomförs av Taloustutkimus Oy på uppdrag av HRT.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.