HRT:s serviceställe på Järnvägstorget och telefonkundtjänst är stängda 5.10

HRT:s serviceställe på Järnvägstorget och HRT:s telefonkundtjänst är stängda på lördag 5.10 på grund av utbildning.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.