HRT:s styrelsebeslut 16.4

Anbudsförfarande för busstrafiken 48/2019

Styrelsen beslöt välja följande trafikföretag enligt anbud:

Objekt 257 (linje 55 Järnvägstorget – Forsby): det nya trafikföretaget är Nobina Finland Oy 
Objekt 258 (linjerna 71 Järnvägstorget – Malm, 77N Järnvägstorget – Jakobacka, 78 Järnvägstorget – Ladugården, 78N Järnvägstorget – Ladugården): det nya trafikföretaget är Nobina Finland Oy,
Objekt 259 (linjerna 63 Kampen – Svedängen, 69 Kampen – Jakobacka, 70 Kampen – Malm): det nya trafikföretaget är Helsingin Bussiliikenne Oy

Om ärendet informeras separat (på finska).

Länk till protokollet (på finska)
 

Utvecklingsplan för tvärgående linjer i Helsingfors

Styrelsen beslöt godkänna den riktgivande utvecklingsplanen för tvärgående linjer i Helsingfors.

Om ärendet informeras separat (på finska)..

Länk till protokollet (på finska)
 


HRT:s utlåtande om utkast till Vanda generalplan 2020

Styrelsen beslöt ge ett utlåtande där samkommunen Helsingforsregionens trafik konstaterar bl.a. att helheten i Vanda generalplan är lyckad och erbjuder möjligheter att utveckla hållbar markanvändning och trafiksystem som helhet. Utkastet till generalplanen är väl i linje med MAL 2019 –planen.

Länk till protokollet (på finska)
 

Ärenden till kännedom

HRT:s utlåtande om förslag till delgeneralplan för Norra Paipis i Sibbo

Styrelsen beslöt anteckna ärendet till kännedom.

Länk till protokollet (på finska)
 


Begäran om utlåtande om förslag till Tusby generalplan 2040

Styrelsen beslöt anteckna ärendet till kännedom.

Länk till protokollet (på finska)
 

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.