HRT:s styrelsebeslut 17.9.2019

HRT:s styrelses utlåtande till samkommunsstämman med anledning av revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2018

Styrelsen beslöt anta höstens samkommunsstämma ett utlåtande enligt bilagan om revisionsnämnden utvärderingsberättelse för 2018. Dessutom föreslår styrelsen till samkommunsstämman att den antecknar utlåtandet för kännedom.

Länk till protokollet (på finska)

Beslut om återförsäljningsgrunderna för biljetter

Styrelsen beslöt godkänna HRT:s nya biljettförsäljningspriciper. Enligt de nya principerna betalar HRT inte längre något separat arvode baserat på försäljningen till återförsäljarna för HRT:s biljetter. Styrelsen följer även upp de nya återförsäljningsgrundernas konsekvenser på HRT:s biljettförsäljning och olika kundgrupper. Dessutom fattar styrelsen senare beslut om hur principerna tillämpas på HRT:s egna serviceställen och på försäljningen i HRT-serviceställena som grundats av medlemskommunerna.

Länk till protokollet (på finska)

Val av aktörerna för användarrättighetsavtalet för HRT:s nätverk av försäljningsställen

Styrelsen beslöt att välja följande aktörer för att genomföra användarrättighetsavtalet för HRT:s nätverk av försäljning från och med 1 januari 2020: HOK-Elanto Liiketoiminta Oy och Varuboden-Osla Handelslag, R-kioskin och Kesko Abp. Avtalet gäller i fem år med eventuella optionsår. De som genomför användarrättighetsavtalet kan på sina försäljningsställen sälja engångs- och dygnsbiljetter men även laddningstjänster för HRT-kortet.

Länk till protokollet (på finska)

Upphandling av redovisningstjänsten för korttransaktioner

Styrelsen beslöt välja Nets Oy som leverantör av redovisningstjänster för Visa- och Mastercard-korten och godkänna anskaffningens uppskattade totala kostnader på cirka 8 miljoner uträknat enligt fyra år. De verkliga kostnaderna som tjänsten orsakar beror på antalet korttransaktioner. Dessutom beslöt styrelsen utesluta Elavon Finance Serviced Dac från anbudsförfarandet eftersom anbudet inte ansvarade kraven i upphandlingsförfrågan.

Avtalet om upphandlingen görs upp separat.

Länk till protokollet (på finska)

Styrelsens och samkommunsstämmans mötestider 2020

Styrelsen fattade beslut om tidpunkterna för styrelsens möten, kvällsskolor och samkommunsstämmor 2020.

Länk till protokollet (på finska)

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.