HRT:s styrelsebeslut 27.8.2019

Precisering av spårvagns- och metrotrafikavtalen för 2020–2024

Styrelsen beslutade att enligt förhandlingsresultatet godkänna produktivitetsmålen för spårvagns- och metrotrafiken för 2020–2021, bemyndiga verkställande direktören att fatta beslut om produktivitetsmålen för kilometerersättningar inom spårvagnstrafiken för 2021, fastställa att det totala beloppet för investeringar i utbytesdelar inom spårvagnstrafiken är högst 500 000 euro under 2020–2024 och fastställa att det totala beloppet för investeringar i utbytesdelar inom metrotrafiken är högst 3 500 000 euro under 2020–2024.

Länk till protokollet (på finska)

Anordnande av anbudsförfarande 49/2019 för busstrafiken

Styrelsen beslutade att anordna ett anbudsförfarande för busstrafiken på objekten 260 (linjerna 562 Mellungsbacka–Aviapolis, 587 Mellungsbacka–Alkärr, 75 Järnvägstorget–Parkstad station, 77 Järnvägstorget–Jakobacka och 79N Järnvägstorget–Parkstad station) och 261 (linje 55 Järnvägstorget–Forsby). Styrelsen beslutade att avtalsperioden för objekten 260 och 261 är sju år med en option på förlängning i högst tre år. Styrelsen beslutade också att bemyndiga verkställande direktören att godkänna små ändringar i fastställande av objekten samt avtalsvillkoren under anbudsomgången.
För trafikering av objekt 261 (linje 55) förutsätts eldrivna stadsbussar.

Länk till protokollet (på finska)

Tilläggsanskaffning i avtalet om laddningstjänst för elbussar

Styrelsen beslutade att godkänna en ändring i avtalet om laddningstjänst för elbussar och en tilläggsanskaffning till laddningsstationen i Alberga.

Länk till protokollet (på finska)

Kvalitetsundersökning om kollektivtrafikmateriel våren 2019

Styrelsen beslutade att anteckna kvalitetsundersökningen om kollektivtrafikmateriel från våren 2019 för kännedom. Information om ärendet ges i ett separat meddelande.

Länk till protokollet (på finska)

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.