HSL-appens biljettdelen fungerar igen

Updatering 22.8 kl 22. HSL-appens biljettdelen fungerar igen.

 

Biljettsektionen i HSL-appen fungerar inte normalt och vissa biljetter levereras inte till kunderna. Felet började ca kl. 13:00 och håller på att åtgärdas.

De felaktiga debiteringarna återbetalas automatiskt till kundens konto inom några dagar.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.