I sommar får man åka med stadssparkcyklar i Nordsjö

Stadscyklarna har etablerat en omfattande användarkrets i Helsingfors och Esbo. Nu kommer stadssparkcyklarna. Sparkcykeltjänsten prövas med både traditionella sparkcyklar och elsparkcyklar. Testområdet är Nordsjö dit cirka 30 sparkcykelstationer 300 sparkcyklar inhämtas. Sparkcykeln kan användas med en mobilapplikation mot en liten avgift. Prövningen genomförs i samarbete mellan HRT och Samocat Sharing, som ansvarar för tjänsten.

Säsongen börjar 15.4 och fortsätter fram till slutet av oktober.

Potkulautailijoita_Samocat

Bild: Samocat

Sparkcykelpiloten är en del av HRT:s Idealabprojekt där man prövar olika trafiktjänster inom HRT-området. Ett annat Idealabprojekt är anropstrafikprövningen som inleds under hösten i Esbo.
”Sparkcykeln är behändig för korta resor. Man kan också ta den hopfällbara sparkcykeln med sig i kollektivtrafiken. Vi vill testa i Nordsjö hur sparkcyklarna fungerar som en etapp i en kollektivtrafikresa och som ett självständigt färdmedel”, säger Tarja Jääskeläinen HRT:s specialsakkunnig.
”Vissa har kanske ute i världen sett elektroniska sparkcyklar längs vägarna. Sådana här tjänster utan stationer kan i år också ses i Helsingfors. I Nordsjö testar vi ändå en lösning med stationer, likt modellen med stadscyklarna, vars fördel är att sparkcyklarna alltid hittas på samma plats”, berättar Jääskeläinen.
Stationerna och de tillgängliga sparkcyklarna kan också hittas i HRT Reseplaneraren.
Med en fulladdad elsparkcykel kan man åka högst 15 kilometer. Den högsta möjliga hastigheten är 25 kilometer i timmen.

Prövningen visar om det finns en efterfråga på tjänsten

Företaget Samocat Sharing ansvarar för tjänstens upprätthållning. Tjänsten används med en Samocat-applikation. Sparkcykeln tas i användning vid stationen genom att läsa QR-koden som finns bredvid den lediga sparkcykeln med applikationen. Sparkcykeln kan återlämnas utan applikationen till vilken som helst sparkcykelstation. Sparkcykeln kan också återlämnas till en full station med hjälp av låsningsvajrar som finns i ändan av stationerna. Debiteringen sköts med betalningskort vars uppgifter anges i applikationen i samband med registreringen.
”Samocat Sharing har förverkligat motsvarande sparkcykeltjänster i Moskva och annanstans i Ryssland. Under hösten 2017 utförde vi en liten pilot i Otnäs i Esbo.  Vårt mål är att stäcka ut oss till Europa. Med våra tjänster vill vi underlätta människors miljövänliga trafikering”, berättar Tuomas Korhonen projektchef vid Samocat Sharing.
HRT betalar Samocat Sharing för pilotens genomförande och marknadsför tjänsten. Samocat Sharing ansvarar för att genomföra tjänsten, dess upprätthållning och kundtjänsten. Målet är att om det finns en efterfråga på tjänsten kan den fortsättas marknadsmässigt utan stöd av HRT.

 

Invånarna deltar i att planera stationernas placering

HRT beställde en placeringsplanering för stationerna av konsultbyrån Sweco.
 
”Som grund för planeringen användes en nätenkät där över 3 000 förslag på stationernas placering kom in från invånarna. I placeringen har man förutom resultaten observerat Helsingfors stads regionplanerares ståndpunkter, kollektivtrafiknätet, boende- och arbetsplatser samt service- och rekreationsobjekt”, berättar Niklas Aalto-Setälä och Mikko Raninen vid Sweco.
HRT och Samocat Sharing uträttar användarenkäter och trafikutredningar under prövningen och dessa utnyttjas i utvärderingen av tjänsten fortsättning.

Se stationerna på kartan

Så här använder du tjänsten

1. Ladda ner
Ladda ner Samocat-applikationen på din telefon och registrera dig som sparkcyklist.
Användningen av en vanlig sparkcykel kostar 0,50 euro för de första fem minuterna, därefter är debiteringen 0,05 euro per minut.
Användningen av en elektronisk sparkcykel kostar 1 euro för de första fem minuterna, därefter är debiteringen 0,15 euro per minut.

2. Sök
Sök stationerna och de fria sparkcyklarna i applikationen eller Reseplaneraren. En fri sparkcykel syns som ett grönt ljus vid en station.
Lösgör sparkcykeln genom att läsa QR-koden i ställningen. Vik upp sparkcykeln och åk iväg!

3. Åk

Med en vanlig sparkcykel får man åka på trottoaren. En elektronisk sparkcykel används för säkerhetsskäl alltid på cykelvägen eller körbanan. Du observerar väl andra i trafiken. Endast en person får åka på sparkcykeln åt gången. Du kan återlämna sparkcykeln till vilken som helst sparkcykelstation, antingen vid ställningsplatsen eller i ändan av ställningen med låsvajern om stationen är full.
En sparkcykel kan reserveras med applikationen högst en timme i förväg Debiteringen startar 10 minuter efter reserveringen. Vid behov kan debiteringen återkallas.

 

 

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.