Järnvägstorgets metrostation öppnar för trafik på måndag 26.8 men hissarna är inte i bruk

Järnvägstorgets metrostation öppnar för trafik måndagen den 26 augusti men hissarna på stationen är tills vidare inte i bruk. På grund av vattenskador kommer hissarna att vara ur bruk en lång tid framöver.

De närmaste tillgängliga ingångarna till centralstationen går via Helsingfors universitet eller Kampens metrostation. Den som rör sig med barnvagn, rullstol eller cykel kan använda dessa stationer.

Tillgängliga rutter till eller från Järnvägstorget:

Från Järnvägstorget mot öst: Med spårvagnarna 3, 6, 6T, 7 eller 9 från Brunnsgatan till metrostationen vid Helsingfors universitet eller i Hagnäs.

Från Järnvägstorget i riktning mot Esbo: Spårvagnarna 7 och 9 från Brunnsgatan till Simonsgatan eller till Kamptorget och sedan till Kampens metrostation.

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.