Linjenätet i Haga förnyas – besvara HRT:s resvaneenkät!

HRT utreder med hjälp av en enkät resvanor i Haga, Lassas, Gamlas, Månsas, Håkansböle och Kungseken. I enkäten betonas linjerna 40, 41, 42 och 43. Information om resvanor samlas in för stöd till utveckling av linjenätet i Haga

Svarstiden är fram till 1.9.2019. HRT önskar att också personer som inte åker kollektivt besvarar enkäten. Det tar ungefär 5–10 minuter.

Målet är att planera ett enklare linjenät som erbjuder bättre anslutningsförbindelser och som är ännu lättare att använda. I arbetet utreds t.ex. om det är möjligt att starta en linje mellan planeringsområdet och Helsingfors centrum som har hög turtäthet och omfattande trafikeringstider.

På bloggsidan har invånarna möjlighet att kommentera planerna och diskutera med HRT:s kollektivtrafikplanerare. Bloggen finns endast på finska. Om övriga sätt att delta i planeringen berättas i bloggen och i HRT:s egna kanaler.

Linjenätsplanen för Haga är en fortsättning för utvecklingsplanen för Helsingfors tvärgående linjer som godkändes i april 2019. I samband med utvecklingsplanen blev det klart att linjenätet i Haga och Gamlas behöver utvecklas. Målet är att arbetet är klart i slutet av 2019. De eventuella förändringarna genomförs tidigast 2021.

Enkäten

Blogg

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.