Ny, förmånlig tilläggsbiljett fr.o.m. 27.4

En ny biljett, tilläggsbiljetten, lanseras när de nya zonerna börjar gälla 27.4. Om du har en giltig periodbiljett kan du förmånligt utvidga ditt reseområde genom att köpa en tilläggsbiljett.

Du betalar biljetten antingen med ditt HRT-kort eller via HSL-appen beroende på om du har köpt din periodbiljett med HRT-kortet eller via HSL-appen. Periodbiljetten och tilläggsbiljetten ska med andra ord tillsammans omfatta alla de zoner som du reser genom.

Exempelresor:

  • AB-periodbiljett + resa till flygplatsen -> tilläggsbiljett för zon C 2,50 euro
  • BC-periodbiljett + resa till Helsingfors centrum -> tilläggsbiljett för zon A 2,50 euro
  • CD-periodbiljett + resa till Helsingfors centrum -> tilläggsbiljett för zoner AB 2,80 euro
  • ABC-periodbiljett + resa till Kyrkslätt -> tilläggsbiljett för zon D 2,50 euro

Priser för tilläggsbiljetterna 27.4

  A, B, C AB, BC, D CD ABC A+D
Vuxna 2,50 2,80  4,20 4,60 5,30
Barn (7–17 år),
pensionärer och rörelsehindrade,
personer som har fyllt 70 år (kl. 9–14) *)
1,30 1,40 2,10 2,30 2,70

*) Personer som hör till dessa kundgrupper kan köpa periodbiljetter och tilläggsbiljetter endast med HRT-kortet.

Så här köper du en tilläggsbiljett i kortläsaren
 

Tilläggsbiljetten köps på samma sätt med HRT-kortet i kortläsaren än värdebiljetten:

  1. Välj reseområde. Välj hela området du reser. Räkna med också de zoner där din periodbiljett gäller.
  2. Betala biljetten genom att visa HRT-kortet för läsaren. Kortläsaren debiterar endast priset på tilläggsbiljetten.
  3. Kortläsaren visar vilka tilläggsbiljetter du har köpt samt periodbiljetten och värde som finns kvar på ditt kort.

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.