Putins besök påverkar trafiken i Helsingfors och Vanda onsdagen den 21 augusti 2019

Putins besök påverkar trafiken i Helsingfors och Vanda onsdagen den 21 augusti 2019. Mest påverkas trafiken på Mannerheimvägen och vid presidentens slott samt på Sveaborg. Det förväntas också bli störningar i spårvagnstrafiken.

Onsdagen den 21 augusti kommer det att ske avbrott i trafiken framförallt i Helsingfors centrum och på leder mellan Helsingfors-Vanda flygstation och Helsingfors centrum. Också verksamheten på Salutorget är stängd under hela onsdagen. Det innebär att vattenbuss- och kryssningskajer är inte i bruk. Färjan till Sveaborg avgår från Skatudden och den trafikerar Sveaborg enligt avvikande tidtabeller. Den ersättande färjan har färre antal turer och passagerarplatser än vanligt.

Det förväntas bli förseningar och avvikande rutter i Helsingfors centrum samt på rutterna mellan flygstationen och Helsingfors centrum. Besöket påverkar också spårvagns- och busstrafiken framförallt på linjer som kör i Helsingfors centrum. Det lönar sig att reservera mer tid för resor än vanligt. Enligt nuvarande uppgifter kör metron och närtågen som vanligt.

Mer information om avvikelserna i kollektivtrafiken hittar du på HRT:s webbplats på adressen hsl.fi och i HSL-appen. Reseplaneraren kan visa fel på onsdagen.

Avvikelser i busstrafiken

Busslinjer som kör på Mannerheimvägen eller går över Mannerheimvägen har avbrott i trafiken som kan uppgå till mer än 30 minuter. Trafikavbrott gäller t.ex. bussar som kör från Elielplatsen samt stomlinjerna 500 och 510.

Linje 17 kör avvikande rutt fr.o.m. kl. 11.30 fram till trafikens slut.
Linjen kör i båda riktningar via Kaptensgatan, Högbergsgatan, Georgsgatan, Skillnaden, Mannerheimvägen, Brunnsgatan och Kajsaniemigatan. Linjen stannar vid de hållplatser som ligger längd den avvikande rutten. Linjen trafikerar inte följande hållplatser: Jungfrustigen (0438 och 0439), Brunnsparken (1984 och 0436), Olympiaterminalen (1987 och 1988), Norra Magasinsgatan (1985 och 2108), Salutorget (2005), Riddarhuset (2006 och 2007), Kyrkogatan (2008 och 2009), Estnäsgatan (2010 och 2011) samt Elisabetsgatan (2012).

Avvikelser i spårvagnstrafiken

Spårvagnshållplatser vid Salutorget och presidentens slott är indragna, dvs. spårvagnarna kör via dessa hållplatser utan att stanna på onsdag.

Avvikelser i färjetrafiken till och från Sveaborg

HRT:s färja trafikerar mellan Skatudden och Sveaborg hela dagen. Den första färjan avgår från Sveaborg kl. 06.00 och från Skatudden kl. 06.20 och den sista färjan från Sveaborg kl. 02.00 och från Skatudden kl. 02.20. Spårvagnslinje 4 kör som vanligt till Flottisttorget dvs. med spårvagnen kan man åka från centrum till Skatudden.

Tidtabell för Sveaborgsfärjan onsdag 21.8.2019

Vänligen observera att bilar/motorcyklar/mopeder inte kan transporteras på färjan fr.o.m. kl. 15.45 dvs. efter det går det inte att transportera fordon till eller från Sveaborg.

JT-Line trafikerar Sveaborg undantagsvis från Hagnäskajen.  Obs. På dessa färjor gäller inte HRT:s biljetter.

 

Mer information om hur Putins besök påverkar den övriga trafiken hittar du på följande webbplatser:

Avvikelser i den övriga trafiken
Vid presidentens slott och i Helsingfors centrum: på onsdag är Salutorget avstängt för fordonstrafik fr.o.m. kl. 12.

Från och med ca kl. 12 finns följande undantagsarrangemang i fordonstrafiken i Helsingfors centrum:

  • från Norra kajen kan man ta sig till centrum via Elisabetsgatan
  • Mannerheimvägen är avstängd för trafik under en del av dagen och det kan bli trafikavbrott
  • Under en del av dagen är Norra Esplanaden avstängd för trafik


Trafiken till hamnarna

  • Presidentmötet påverkar trafiken till hamnarna under eftermiddagen. Man kan endast köra till och från Skatudden via Sjötullstorget och Kanalgatan och till Ulrikasborg, Brunnsparken och Olympiaterminalen från väst.
Tillbaka till toppen

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.