Servicestället på Järnvägstorget öppnar kl. 9.30 i dag 24.9

HRT:s serviceställe på Järnvägstorget öppnar först kl. 9.30 tisdagen den 24 september på grund av brist på personalen.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.