Tillträdet till anslutningsparkering blir lättare för personer i rullstol i HRT-området

Till anslutningsparkering slipper nu också passagerare med barnbiljett.

Passagerare med barnbiljett och cyklister slipper nu lättare till anslutningsparkeringen i HRT-området.
Tidigare har de anslutningsparkeringsområden som kräver resebiljett endast varit tillgängliga för passagerare med ikraftvarande resebiljetter för vuxna.
”Mopedister och mopedbilister som inte ännu fyllt 18 år kan använda anslutningsparkering jämlikt med bilister och motorcyklister som fyllt 18 år. Därtill kan ett barn som har rätt till en följeslagare p.g.a. rörelsehinder eller annan orsak använda anslutningsparkering med sin följeslagare utan biljett”, berättar HRT:s specialsakkunnig Tarja Jääskeläinen om förändringens orsaker.
En person som använder rullstol har rätt att resa med HRT:s kollektivtrafik utan biljett. Om personen som använder rullstol har behov av att använda anslutningsparkering behöver personen ett HRT-kort med en ikraftvarande period- eller värdebiljett. HRT beviljar nu permanent ett personligt HRT-kort avgiftsfritt för personer som använder rullstol. På kortet laddas en fribiljett som gäller tillsvidare inom hela HRT-området.
Fribiljetten kan sökas vid en av HRT:s servicepunkter mot en blankett underskriven av en läkare.
”Personen som använder rullstol ska för närvarande bo inom HRT-området. I samband med zonreformen förändras förmånen så att boendekommunen inte spelar någon roll”, säger Jääskeläinen.:

Blanketten hittar du här (på finska):

https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/pyoratuoliakayttavien_vapaalippuhakemus_2019_0.pdf


QR-läsare för mobilbiljetter ska installeras intill kortläsarna


HRT håller på att utveckla mobilbiljetternas maskinläsning tillsammans med den nationella TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy och flera städer i Finland. I första början var HRT:s syfte att hämta likadana mobilbiljettläsare till anslutningsparkeringsområdena som i framtiden annanstans i kollektivtrafiksystemet.
Eftersom förverkligandet av den nationella lösningen tar längre än förväntat har HRT beslutat att skaffa QR-läsare till anslutningsparkeringsområdena, vilket möjliggör att mobilbiljetter kan läsas. QR-läsarna installeras intill resekortsläsarna under pågående år.
HRT:s mål är att förbättra serviceupplevelsen vid anslutningsparkeringen också genom att göra informationen och guidningen klarare tillsammans med kommunerna inom HRT-området. I Helsingfors har HRT redan påbörjat den regionala signalreformen i enlighet med anslutningsparkeringskonceptet.
Anslutningsparkering är ett parkeringsområde syftat för cyklister och bilister nära kollektivtrafikens stationer. Med anslutningsparkering förbättras kollektivtrafikens åtkomlighet och hållbar rörelse främjas.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.