Trafiken med A- och P-tågen håller på komma igång igen. Trafiken normaliseras inom en timme

Trafiken med A- och P-tågen håller på att komma igång fr.o.m. kl. 12.

UPPDATERING 31.7 kl. 12: Trafiken med A- och P-tågen håller på att komma igång fr.o.m. kl. 12. Trafiken normaliseras inom en timme. Förseningar i tågtrafiken är att vänta.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.