Utkastet till linjenätet på Tavastehusleden och Vichtisleden kan kommenteras fram till 8.9

Det andra utkastet till linjenätet på Tavastehusleden och Vichtisleden har nu publicerats. Det nya utkastet finns nu på bloggen där det kan kommenteras fram till 8.9.2019. Bloggtexterna finns endast på finska men du kan gärna lämna dina synpunkter även på svenska.

HRT:s planerare har bearbetat det första utkastet utifrån invånarnas respons. Invånarna kunde kommentera utkastet under tiden 14.11-9.12.2018. HRT ville ta mer tid för planeringsarbete och planera det nya utkastet eftersom invånarna hade önskat många ändringar i det första utkastet. Förutom respons har man använt i planeringsarbetet resvaneundersökningen som utarbetats tidigare och information om hur resorna riktas i planeringsområdet.

De största förändringarna i det tidigare utkastet har gjorts i linjenätet i Norra Esbo samt Tavastby och Hasselbacken. Det har gjorts förändringar också i linjenätet i Övitsböle. I utkastet till linjenätet föreslås att linjenätet i Västra Vanda och Norra Esbo baserar sig på fyra nya stomlinjer och på en tät anslutningstrafik som kompletterar stomlinjerna.

HRT önskar att invånarna och resenärer som rör sig i området kommenterar utkastet via bloggen. Du kan också lämna respons via HRT:s responssystem och kundservice. HRT:s planerare går igenom kommentarerna efter att kommenteringstiden har gått ut. Målet är att det slutgiltiga utkastet till linjenätet behandlas i HRT:s styrelse under denna höst. Avsikten är att förändringarna i linjenätet genomförs 2022.

Syftet med planen över linjenätet är att förbättra kollektivtrafikservicen i området samt utveckla trafikens pålitlighet och punktlighet. Ett annat syfte är att möjliggöra smidiga byten och göra det lättare att åka kollektivt varje dag.

Bekanta dig med utkastet och kommentera på bloggen (bloggen finns endast på finska):

Blogg
 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.