Björkholmens metrostation får nya golv under sommaren - under arbetena tätare busstrafik till Drumsö metrostation

Länsimetro Oy förnyar golvytorna på plattformsnivå vid Björkholmens metrostation sommaren 2020. Stationen kommer att vara stängd för resenärer 1.6-5.8.2020. Det innebär att metrotågen inte stannar vid Björkholmens metrostation. Annars går metron som vanligt under reparationsarbeten. Arbetena görs på grund av skador på golvmaterialet.

HRT kommer att sätta in extra bussar som kör från Enås och Storsvängen till Drumsö metrostation. Också linje 104 som kör från Drumsö metrostation längs Drumsövägen till Gäddvik betjänar området. Busslinjer som kör under rusningstid på Hanaholmen i Esbo kör även under sommaren. HRT informerar om alternativa förbindelser i området närmare under våren på denna sida och uppgifterna visas senare även i Reseplaneraren.

Björkholmens metrostation stängs på grund av förnyandet av golvet så att arbetena kan göras så snabbt som möjligt. I största möjliga mån har arbetet planerats så att störningar begränsas till ett minimum.

Länsimetro Oy ansvarar för information om arbetet.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.