Förändringar i kollektivtrafiken 10.8 - kollektivtrafiken övergår till vintertidtabeller

Det sker förändringar i kollektivtrafiken den 10 augusti. Samma datum övergår vi till vintertrafik. Coronapandemins inverkan kan ses i förändringarna: HRT:s ekonomiska situation har försämrats hastigt och påtagligt på grund av coronapandemin och därför är vi tvugna att lägga ner vissa linjer samt minska antalet turer. Coronapandemin har kraftigt minskat HRT:s intäkter och försämrat medlemskommunnernas ekonomi.

Förändringarna drabbar framförallt buss- och tågtrafiken. I rusningstid minskar vi utbudet där det har varit väldigt få resenärer. Också linjer med tät trafik kan få lite sämre trafikutbud när resenärantalet tillåter det. Antalet resenärer har ännu inte återhämtat sig till samma nivå som före coronapandemin.

Största delen av minskningarna riktar vi dock till lågtrafik dvs. kvällar och veckosluten. Vi lägger ner sådana turer som inte har haft många resenärer. Vi har planerat minskningarna så att servicenivån inte påverkas för mycket.

Flera planerade förbättringar i servicenivåerna genomförs inte nu. Metrotrafiken blir dock tätare i enlighet med tidigare planer: metron går längre med 2,5 minuters mellanrum. Spårvagnarna återgår till tätare trafik.

Linje 235 blir en ny stomlinje 200 och busslinjenätet på Drumsö förnyas.

Förändringarna i busstrafiken

Helsingfors

Rusningslinje 67V (Järnvägstorget-Torparbacken) läggs ner eftersom linjen har haft för få resenärer. Linje 67 och regionlinjerna som kör på Tusbyleden erbjuder ersättande förbindelser.  Läs mer i trafikmeddelandet.

Linje 39B (Kampen (M) - Munksnäs - Kånala industriområde) läggs ner. Läs mer i trafikmeddelandet.

Lördagstrafiken på närbusslinjerna 31 och 32 (Munkshöjden-Norra Haga) upphör. Läs mer i trafikmeddelandet.

Busslinjerna får nya rutter och linjenummer på Drumsö. Samtidigt lanseras på nytt en busslinje som kör direkt mellan Drumsö och Kampen. Läs mer här.

Esbo

Linje 238 (Alberga-Siknäs) läggs ner. Trafiken på linje 244K (Esbo centrum - Kolmpers - Siknäs) upphör. Alla K-turer börjar köra på linje 244. Detta på grund av att förbindelserna till skolorna vid Heinäsvägen inte försämras även om linje 238 läggs ner. Läs mer i trafikmeddelandet.

Från busslinjerna 243 och 244 finns en bytesförbindelse till tåg samt till den nya stomlinjen 200.

Linje 235 blir en ny stomlinje 200. Läs mer i trafikmeddelandet.

Linje 565B (Esbo centrum - Jupper) läggs ner. Linjen har haft två angångar på morgnarna. Läs mer i trafikmeddelandet.

Linje 104 (Drumsö - Gäddvik) kör inte längre under veckoslutena. Detta på grund av för liten efterfrågan. Det finns alternativa förbindelser, t.ex. linjerna 111 och 112, som har bytesförbindelse till metron. Läs mer i trafikmeddelandet.

Vanda

Linje 432 (Mårtensdal-Kivistö-Kirkka) läggs ner. I fortsättningen ordnar Vanda stad skolförbindelserna vid Kirkka. Läs mer i trafikmeddelandet.

Rusningslinje 739V (Järnvägstorget-Norra Nissbacka) läggs ner eftersom linjen har haft för få resenärer. Läs mer i trafikmeddelandet.

Närbuss 811 kör inte längre via Råby. Anledningen är för få resande. Läs mer i trafikmeddelandet.

Söndagstrafik på linje 322 upphör. I Hasselbacken och Tavastby ersätts trafiken bland annat med linje 345N som är i trafik under hela söndagen. Läs mer i trafikmeddelandet.

Vi minskar turer på interna busslinjer i Esbo och Vanda samt på regionlinjerna på vardagar i lågtrafik samt på lördagar. Turtätheten under rusningstider blir glesare på linjer där det är för få resenärer i förhållande till trafiken.

Kyrkslätt, Kervo, Tusby och Sibbo

Vi minskar antalet turer inom kommunerna och på regionlinjerna. Det sker ruttändringar i vissa busslinjer i Tusby och Sibbo. En ny linje 963 startar mellan Kervo och Tusby. De nya rutterna och tidtabellerna hittar du i reseplaneraren, samt via tidtabellerna i utskrivbar form.

Kyrkslätt

Veckoslutstrafiken på linje 172 i Kyrkslätt läggs ner. Linje 173 fungerar i fortsättningen som en ersättande förbindelse. Z-turerna på linje 173 flyttas till linje 173. Linje 911 (Drumsö - Gäddvik) kör inte längre under veckoslutena. Detta på grund av för liten efterfrågan. Läs mer i trafikmeddelandet.

Sibbo

Turer som haft för få resenärer på vissa busslinjer i Sibbo läggs ner. Det sker inga förändringar i skolförbindelserna. I Söderkulla stannar linjerna 992 och 994K inte längre vid hållplatserna Lärdomsvägen utan de kör direkt till Miilis terminal.. Läs mer i trafikmeddelandet

Antalet turer på linjerna 785-788 minskar fr.o.m. 10.8. Orsaken till minskning av antalet turerna är coronapandemin och den försämrade ekonomiska situationen. NTM-centralen har riktat minskning av turerna på linjerna som kör utanför HRT-området (786-788).

Rutten för linje 842 ändras när Arbetsplatsvägen öppnas mellan Söderkulla och Eriksnäs. I och med den nya sträckan blir det hållplatsändringar på linje 842.

Läs mer i trafikmeddelandet

Tusby och Kervo

En ny busslinje, 963 Kervo station - Regementsparken - Hyrylä - Paijala, startar. Samtidigt läggs linje 964B Hyrylä-Paijala ner. Under bostadsmässan 3.-30.8 kör en ny busslinje 963X mellan Kervo och Tusby.. Läs mer i trafikmeddelandet.

Förändringar i tågtrafiken

Tågtrafiken minskas på vardags- och lördagskvällar på stambanan och ringbanan på grund av sparbehov som orsakas av coronapandemin. Turtätheten för P-tågen minskar från 10 minuter till 15 minuter på vardagar och på lördagar kl. 19-21. Turtätheten för I-tågen minskar från 10 minuter till 15 minuter på vardagar och på lördagar kl. 18-19. Turtätheten för K-tågen minskar från 10 minuter till 15 minuter på vardagar och på lördagar kl. 18-19.

R-, Z- och D-tågen får en vanlig tidtabell eftersom broarbeten vid Bocksbacka blir klara.

U-tåg som kör till Sjundeå blir X-tåg och ändhållplatsen för alla U-tåg är Kyrkslätt.

Läs mer i trafikmeddelandet.

Förändringar i metrotrafiken

Metron går med tätare mellanrum längre än tidigare. Den tätaste turtätheten är 5 minuter på linjerna Mattby-Nordsjö och Hagalund-Mellungsbacka. På den gemensamma sträckan Hagalund-Östra centrum blir turtätheten 2,5 minuter. Läs mer i trafikmeddelandet.

Förändringar i spårvagnstrafiken

Spårvagnarna återgår till vanliga hösttidtabeller.

Förändringar i färjetrafiken

Sveaborgsfärjan går enligt den nuvarande tidtabellen fram till 20.9.

Närmare tidtabeller i Reseplaneraren

Du kan bekanta dig med rutterna och tidtabellerna i Reseplaneraren när du gör din ruttsök med datum 10.8.2020 eller senare.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.