Ge din åsikt om ViaVans anropstrafik

Har du använt anropstrafiken i Esbo som HRT och ViaVan har ordnat? Ge din åsikt om tjänsten senast 29.2. Samtidigt deltar du i utlottningen av biobiljetter. Vi utnyttjar svaren i utveckling av trafiktjänsterna. Tack för dina svar redan på förhand!

Länk till enkäten (enkäten finns endast på finska och engelska)

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.