HRT mäter kundnöjdhet i kollektivtrafiken under hösten

Också denna höst mäter HRT hur nöjda passagerarna är med kollektivtrafiktjänsterna i HRT-området med en enkät som genomförs ombord på olika kollektivtrafikmedel.  Genom att svara på enkäten hjälper du oss att förbättra vår service.

Kundnöjdhetsundersökningen görs på bussar, närtåg, spårvagnar och i metron 14.9.–13.11.2020.  Målet är att samla in åsikter från cirka 15 000 resenärer.  Fältarbetet i kundnöjdhetsundersökningen genomförs av Taloustutkimus Oy.

HRT använder resultaten för att utveckla kollektivtrafiken samt i personalutbildning och i beräkning av kvalitetsincitament i den konkurrensutsatta trafiken.  Resultaten är tillgängliga i HRT:s öppna nätdatabas https://hsl.louhin.com/asty efter undersökningsperioden.
 
För HRT är resenärernas hälsa av högsta prioritet. Därför har HRT vidtagit ett antal åtgärder för att minska risken för spridning av coronaviruset. HRT:s medarbetare använder skyddsutrustning, skrivunderläggen desinficeras och svararna får en egen penna för att minska risken för smittspridning. HRT följer kontinuerligt myndigheternas anvisningar om situationen med coronaviruset.

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.