Kollektivtrafik och coronavirus - uppdaterad 1.4

Vi har förberett oss för att vidta åtgärder för att förhindra spridningen av coronaviruset ända sedan början av februari. Kollektivtrafiken går i Helsingforsregionen men vissa trafikmedel har glesare trafik. Städningen av fordonen har effektiverats och förarna har slutat sälja biljetter.

Eftersom coronaviruset covid-19 sprids via kontakt mellan människor, strävar vi efter att minska kontakten med befintliga medel. Själva trafiken fungerar ändå, för att samhället ska hållas i gång trots den exceptionella situationen - det finns människor som fortfarande behöver komma till exempel till jobbet.
Beträffande alla våra åtgärder i anslutning till coronaviruset, följer vi den vägledning och de rekommendationer som ges av det finska statsrådet och myndigheterna, såsom Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Flygplatsens tågstation stängd fr.o.m. 27.3

Tågen stannar inte vid Flygplatsens station fr.o.m. fredag den 27.3 kl. 16.00 tills vidare. Detta är på grund av coronavirussituationen. Ändhållplatsen för linjerna 415, 415N, 561, 562N, 615 och 617 är Aviapolis. Flygplatsen trafikeras inte. Mer information hittar du här.

Västra terminalen utan spårvagnstrafik fr.o.m. 2.4

Linjerna 6T och 7 vänder om i Utterhällen eller Sundholmen fr.o.m. morgonen 2.4 p.g.a. coronavirussituationen. Linjerna körs tillsvidare inte till Västra terminalen. Mer information hittar du här.

Begränsningar i rörelsefriheten i Nyland

Regeringens beslut påverkar inte stort HRT:s trafik. Största delen av HRT:s trafikmedel går inom gränserna till Nyland. Nårtäg R, T och Z kör dock utanför Nyland. Det är möjligt att begränsningarna påverkar dessa tåg.

Tåg, metro och spårvagnar har glesare trafik, inställda turer också i busstrafik

A- och K-tågen går med 20 minuters mellanrum på grund av lokförarbrist fram till fredag 20.3. 

Onsdag 18.3 börjar metron köra enligt tidtabellerna för sommaren 2019 och även spårvagnarna börjar köra på vardagar enligt lördagstidtabeller. Spårvagnslinje 5 är inte i trafik. Detta på grund av minskad passagerarantal och förarbrist. Mer information hittar du här

Det kan också förekomma enstaka inställningar även i busstrafiken.

Trafik på U-linjerna har minskats. Mer information hittar du här.

Sjundeålinjer 912-917 trafikerar enligt semestertidtabell fr.o.m. 20.3. Mer infomation hittar du här.

Det går inte att ändra periodbiljetter till värde fr.o.m. 17.3

HRT ändrar inte periodbiljetter till värde fr.o.m. tisdag 17.3. Detta för att undvika onödig risk för smitta. De vanliga resevillkoren gäller dock, och det går att få ersättning för periodbiljetter som inte kan användas på grund av att THL har placerat personer i hemkarantän, samt för periodbiljetter för personer över 70 år, om biljetten är giltig 18.3 eller senare. Mer information hittar du här

Servicestället vid Helsingfors centralstation är stängt

Från och med fredag 27.3 är HRT:s serviceställe vid Järnvägstorget stängt för att minska spridningen av coronaviruset. Mer information hittar du här

Effektiverad städning av fordon och stationer

Städningen har effektiverats i HRT:s tåg, metro, bussar och på stationerna. Särskild uppmärksamhet ägnas åt sådana ytor som är utsatta för människors beröring: till exempel olika räcken, ledstänger och andra ställen som man håller i sig i under resan.

Tills vidare säljer busschaufförerna inga biljetter

Fr.o.m. fredag 13.3 och tills vidare säljer chaufförerna på HRT:s bussar inga biljetter. Detta för att undvika onödig hantering av pengar och kontakt mellan chaufförer och passagerare. Den giltiga biljetten ska dock visas för chauffören när du stiger på. Den giltiga periodbiljetten på HRT-kortet ska visas för kortläsaren eller du ska köpa en värdebiljett. Detta gäller bussar då du stiger på genom framdörren (gäller ej stombussar).

Annars fungerar biljettförsäljningen normalt. Biljetter kan fortfarande köpas via HSL-appen och med HRT-kortet. Försäljnings- och serviceställena betjänar, men det är också möjligt att ladda HRT-kortet med värde eller period via biljettautomaterna.

Spårvagnsförarna slutar med kundbetjäning

För att minska kontakten mellan förare och passagerare har man beslutat att spårvagnsförarna slutar med kundbetjäningsuppgifter fr.o.m. 13.3 och tills vidare. Spårvagnstrafiken fungerar ändå normalt förutom att linje 5 inte är i trafik.

Undvik om möjligt onödiga resor

HRT uppmanar att man undviker onödigt resande så att de som verkligen behöver resa kan göra det på ett tryggt sätt. I synnerhet i rusningstrafik (må-fr ca kl. 7-9 och 15-18) är passagerarna fler än vanligt och om möjligt rekommenderar vi att man reser vid andra tidpunkter.
Om det är möjligt att göra nödvändiga resor till exempel med cykel eller till fots, så rekommenderar vi det. Vi rekommenderar också att man arbetar på distans, om arbetsgivaren och arbetsuppgifterna tillåter det.
Vi uppmanar också att du undviker att resa, om du har några som helst symptom på influensa. Om du behöver hosta, hosta mot din ärm eller i en pappersnäsduk.

Vi uppdaterar denna sida med information om coronavirusets inverkan på kollektivtrafiken.
Du kan läsa mer om den aktuella situationen med coronaviruset i Finland och i resten av världen på THL:s webbplats:

Det aktuella läget gällande coronaviruset på THL:s webbplats

 

Tillbaka till toppen

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.