Möjligt att köpa HRT-biljetter i ungefär 200 av HOK-Elantos och Varuboden-Oslas affärer

År efter år har den mest efterlängtade tilläggstjänsten för kunderna varit att kunna köpa HRT-biljetter i samband med sitt butiksbesök i områdets handelslag. I augusti har både HOK-Elanto och Varuboden-Osla, som är verksamma på HRT:s verksamhetsområde, slutfört ändringarna i sina kassasystem så att det nu är möjligt att sälja och ladda biljetter i handelslagens affärer. 

På HOK-Elantos verksamhetsområde får man nu HRT-biljettprodukter på ungefär tvåhundra verksamhetsställen inom markethandeln (Alepa, S-market, Prisma och Food Market Herkku-Delikatessen). Nätverket av verksamhetsställen växte i augusti och är nästan fyra gånger större än tidigare.   

På Varuboden-Oslas område finns tjänsten för tillfället något begränsat på fem verksamhetsställen i Kyrkslätt, Grankulla, Sibbo och Sjundeå. Det nyaste verksamhetsstället som går med i tjänsten är S-market Masaby som öppnas i september.

"Vi är glada över att vi kan underlätta kundens vardag genom att erbjuda den här tilläggstjänsten i samband med butiksbesök i allt fler affärer. Kollektivtrafiken är en viktig och ansvarsfull del av huvudstadsregionens pulserande kärna" konstaterar gruppchef Marko Lumppio, som svarar för HRT-affärsverksamheten vid HOK-Elanto, och Varuboden-Oslas branschdirektör Bengt Vinberg tillsammans.

Det är viktigt för HRT att kunna erbjuda passagerarna enkla sätt att skaffa reserätt till kollektivtrafik. I och med att nätverket av försäljningsställen utvidgas avsevärt i huvudstadsregionen får kunderna nu närmare 150 nya verksamhetsställen där de kan ladda sitt resekort.  

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.