Nya busslinjer i södra Esbo och Tusbyleden - välkommen att besvara våra enkäter!

Även denna höst planerar vi nya busslinjer. Nu granskar vi framförallt linjerna i södra Esbo och vid Tusbyleden i Helsingfors och Vanda.

När metron förlängs från Mattby till Stensvik 2023 behöver vi göra ändringar i busslinjenätet. Längs den nya metrosträckan öppnas fem nya metrostationer (Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik) vilket påverkar resandet i området.
Rutterna för busslinjerna vid Tusbyleden planerades när Ringbanan öppnades 2015. Nu utreder vi om de nuvarande rutterna fortfarande betjänar de resbehov som finns i området eller om rutterna ska ändras.
 

Metron till Stensvik – nytt busslinjenät

Besvara enkäten här

Läs mer om planen på adressen https://www.hsl.fi/sv/planering-och-undersokningar/metron-forlangs-till-stensvik-nytt-busslinjenat

Blogg om planen över de nya anslutningslinjerna för den nya metrosträckan

TLinjenätsplan för Tusbyleden

Besvara enkäten här

Läs mer om planen på adressen https://www.hsl.fi/sv/planering-och-undersokningar/linjenatsplan-tusbyleden

Blogg om planen över Tusbyleden

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.