Störningar i HSL-appen på morgonen 24.9

Det finns tekniska problem i HSL-appen på morgonen 24.9 och det går inte att köpa biljetter via appen. Vi rekommenderar att du köper din biljett på något annat sätt, t.ex. i biljettautomaterna och kiosker. I Helsingfors kan du även köpa enkelbiljetter i parkeringsautomaterna.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.