Välkommen att besvara vår kundenkät för att förbättra säkerheten i kollektivtrafiken

Coronaepidemin har påverkat även kollektivtrafikresandet i Helsingforsregionen. Välkommen att besvara en enkät för att förbättra säkerheten i kollektivtrafiken under coronaepidemin.

Genom att svara på enkäten hjälper du oss att förstå vad du önskar eller oroar dig för gällande kollektivtrafiken just nu. Ditt svar gör det lättare för oss att planera åtgärder i anslutning till säkerheten i kollektivtrafiken. Det tar 5–10 minuter att besvara enkäten och du kan göra det ända fram till 27.8.2020.

Bland alla som lämnat sin kontaktinformation, lottar vi ut 5 st. biljetter för zonerna ABCD. Biljetterna är för vuxna och gäller fem dygn och de kan lösas in via HSL-appen (5 priser, värdet på ett pris är 45 €).

Besvara enkäten här.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.