Personalbiljetter

HRT personalbiljett är en period- eller värdebiljett som laddats på ett personligt resekort. Biljetten kan användas för resor till/från arbetet samt för resor på fritiden. Den är en tjänsteförmån som gynnar både arbetstagare och arbetsgivare. Personalbiljetten är huvudsakligen avsedd för resor mellan bostaden och arbetsplatsen men den kan också användas för resor på fritiden. Arbetsgivaren kan betala biljetten helt eller delvis.
 
Personalbiljetten är riksomfattande betalningsmedel för kollektivtrafikbiljetten: förutom HRT erbjuder också t.ex. Matkahuolto och VR en personalbiljett.
 


Beskattning gynnar både arbetsgivare och arbetstagare

Personalbiljetten är en förmån som är helt skattefri upp till 300 euro och för delen 751 – 3400 euro. Arbetsgivaren kan för sin del dra av kostnaderna vid beskattningen.

  Arbetsgivare Arbetstagare
1-300 € Inga lönebikostnader
Avdrag för kostnaderna i beskattningen
Skattefri förmån
301-750 Lönebikostnaderna
Avdrag för kostnaderna i beskattningen
Skatt enligt arbetstagarens skatteprocent
751-3400 € Inga lönebikostnader
Avdrag för kostnaderna i beskattningen
Skattefri förmån


Betalningssätt för personalbiljetten:
 

Arbetsresesedeln
TyömatkaPassi
Eazybreak
Personalbiljett som faktureras

 

 

Vid förfrågningar som gäller personalbiljetten kan du kontakta: yrityspalvelut@hsl.fi.

Tillbaka till toppen