Sibbo

Linjenätsplanen för busstrafiken i Sibbo för 2014–2021 är färdig. HRT:s styrelse godkände planen 21.5.2013.

Den planenliga busstrafiken inleds 11.8.2014. Läs mer

Det har gjorts några preciseringar i planen i samband med förberedelserna, bl.a. vad gäller linjenumreringen.

Linjenätsplanen för Sibbo

Den planelinga linjekartan