Västmetron

Metrotrafiken utvidgar sig västerut då den nya bansträckan från Gräsviken till Mattby blir färdig. Västmetrons stationer är Mattby, Ängskulla, Idrottsparken, Hagalund, Aalto-universitetet, Kägeludden, Björkholmen och Drumsö. Den nya banan är 13,9 kilometer lång och går under jorden den hela vägen.

Länsimetron kartta

I och med Västmetron öppnas två nya linjer: vartannat metrotåg kör mellan Mattby–Nordsjö och vartannat mellan Hagalund–Mellungsbacka. Västmetron skapar en stark stomförbindelse från Mattby via Drumsö till Helsingfors centrum och ända till Östra Helsingfors.  Samtidigt ändras busstrafiken i södra Esbo och på Drumsö mestadels till anslutningstrafik.

Läs mer om Västmetrons anslutningslinjenät

Byggande av Västmetron inleddes i november 2009 och målsättningen är att den blir färdig i slutet av 2015. Staten, Esbo och Helsingfors ansvarar för Västmetrons byggnadskostnader. Länsimetro Oy som Esbo och Helsingfors äger tillsammans ansvarar för byggandet.