Västmetrons anslutningslinjenät

I och med Västmetron förändras busslinjenätet i Södra Esbo och på Drumsö. Ändringarna påverkar också i omgivningen av strandbanan i Esbo och Grankulla samt bussförbindelserna på Lövö och Granö i Helsingfors. Också busslinjerna i Grinddal, Västra Baggböle och Månsas förändras.

Västmetron skapar en stark stomförbindelse från Mattby via Drumsö till Helsingfors centrum och ända till Östra Helsingfors. Då metron blir i trafik kör regionbussarna inte längre längs Västerleden till Kampen eftersom busstrafiken skulle vara överlappande service med metron. Busstrafiken i Södra Esbo och på Drumsö blir mestadels anslutningstrafik och t.ex. till Helsingfors centrum kommer man i fortsättningen med buss och metro. Allt flera resor inom staden görs i fortsättningen på spår. De centrala anslutningsterminalerna kommer att ligga i Hagalund och Mattby.

I anslutningslinjenätsplan har man strävat efter att klarlägga och effektivera busslinjenätet. Detta betyder också färre linjer och ruttversioner. Syftet är att koncentrera kollektivtrafiktjänsterna till sådana hållplatser och gator där gångsavstånden blir rimliga. Då kan man skapa tätare service.


Många kommentarer till planutkastet

Planutkastet presenterades på webbplatsen HSL.fi och i fyra invånarkvällar 9.1–2.2.2014. Samtidigt samlade man kommentarer om planutkastet. Via responsblanketten fick man sammanlagt 1 707 svar. Också i invånarkvällar förde man livlig diskussion och fick respons för fortsatt planering av utkastet. Tack för er aktivitet och era kommentarer!

Kommentarer och respons analyserades och uppskattades. HRT:s styrelse behandlade planen på våren 2014.


Före och under planeringen

Före inledningen av själva linjenätsplaneringen samlade man planeringens utgångsinformation. Utöver de traditionella utvecklingsutsikterna för markanvändning och infrastruktur samt användning av kollektivtrafiken, utredde HRT t.ex. invånarnas resvanor med en kartbaserad enkät.

Genom en blogg har man kunnat följa och kommentera hur planeringen av linjenätet fortskrider samt framföra sina synpunkter om det kommande linjenätet.

Om du vill ha aktuell information om planeringen av linjenätet till din e-post, kan du anmäla dig till HRT:s distributionslista genom att skicka e-post till adressen lansimetron_linjastosuunnitelma@hsl.fi.