Anslutningslinjenätet på Drumsö

HRT kartlägger anslutningstrafiken på Drumsö. Syftet är att utveckla kollektivtrafiken på Drumsö som stöder sig på metrotrafiken. I arbetet behandlas busslinjerna 20 och 21(B). Men också linjerna 15 och 104 ingår i arbetet.

Se hur planeringen fortskrider via bloggen på adressen hsllauttasaari.blogspot.com

Syftet med planeringsarbetet är hitta lösningar på de problemen som finns i det nuvarande linjenätet och göra anslutningstrafiken smidigare. Vi utreder t.ex. möjlighet att förbättra linjernas pålitlighet genom ruttplaneringen. Förändringarna planeras i den nuvarande kostnadsnivån vilket betyder att det kommer att antalet bussar kommer även i framtiden att vara den samma som nu. Om man i arbetet kommer fram till att föreslå ändringar i linjenätet, genomförs dessa ändringar under 2020.

Du kan följa hur arbetet fortskrider samt kommentera planerna via blogg som fungerar som huvudkanal för invånarinteraktion (endast på finska). Via blogg kan du också kontakta HRT:s kollektivtrafikplanerare. Om övriga sätt att delta i planeringen berättas senare i bloggen och i HRT:s egna kanaler. Du kan också lämna respons via HRT:s responssystem och kundservice.

Planeringsarbetet görs i samarbete med Helsingfors stad och HRT:s sakkuniga. HRT samarbetar också med trafikföretagen i området. Målet är att arbetet ska vara klart i slutet av 2019.