Linjenätsplan för Haga

HRT utvecklar linjenätet i Haga

HRT har påbörjat planeringsarbetet för linjenätet i Haga. I planen ingår även Lassas, Gamlas, Magnuskärr, Håkansåker och Kungseken. I planen granskas särskilt rutterna, utbudet och trafikeringstiderna för de nuvarande linjerna 40, 41, 42 och 43.

Du kan följa planeringen och diskutera via bloggen på adressen hslhaaga.blogspot.com.

Målet är att planera ett enklare linjenät som erbjuder bättre anslutningsförbindelser och som är ännu lättare att använda. I arbetet utreds t.ex. om det är möjligt att starta en linje mellan planeringsområdet och Helsingfors centrum som har hög turtäthet och omfattande trafikeringstider. En av utgångspunkterna i arbetet är det att förändringarna planeras så att kostnadsnivån förändras inte. För att kunna förbättra vissa förbindelser kan en annan förbindelse som har haft färre passagerare på motsvarande sätt bli en förbindelse med byte.

Linjenätsplanen för Haga är en fortsättning för utvecklingsplanen för Helsingfors tvärgående linjer som godkändes i april 2019. I samband med utvecklingsplanen blev det klart att det behövs granska linjenätet i Haga och Gamlas. Eventuella förändringar i linjenätet genomförs tidigast 2021 och de är delvis bunden till förändringarna i det tvärgående linjenätet i Helsingfors.

Du kan följa hur planeringsarbetet framskrider ock kommentera planerna via blogg. Via blogg kan du också kontakta HRT:s kollektivtrafikplanerare. Om övriga sätt att delta i planeringen berättas senare i bloggen och i HRT:s egna kanaler. Du kan också lämna respons via HRT:s responssystem och kundservice.

Planeringsarbetet görs i samarbete med Helsingfors stad och HRT:s sakkuniga. Målet är att arbetet ska vara klart i slutet av 2019.