Linjenätsplan för Kivistö

HRT utvecklar linjenätet i Kivistö

HRT har påbörjat planeringen av linjenätet för Kivistö. I planen ingår busslinjerna 431, 432, 433 (K), 434, 443(K), 444(T), 445(T), 446, 447, 576 och 616.

Du kan följa hur planeringsarbetet framskrider ochk kommentera planerna via en blogg, som fungerar som huvudkanal för växelverkan med invånarna. Du kan också kontakta HRT:s kollektivtrafikplanerare via bloggen. Hur du kan delta i planeringen berättas senare i bloggen och i HRT:s egna kanaler. Bloggen är den viktigaste kommunikationskanalen men du kan också lämna respons via HRT:s responssystem och kundservice.

Målet är att planera ett linjenät som betjänar de nuvarande och kommande invånarna i Kivistö samt personer som rör sig i området fr.o.m. hösten 2022. Målet är att göra resorna till de viktigaste platserna enklare och skapa ett ännu tydligare linjenät.

Det nuvarande linjenätet i Kivistö togs i bruk 2015 när tågtrafiken inleddes på ringbanan. Resbehoven och markanvändningen i området har förändrats mycket sedan dess och området fortsätter att växa snabbt vilket gör att det är viktigt att granska områdets linjenät.

I planeringsarbetet kommer man att ta i beaktande de förändringar som har föreslagits i linjenätplanen för  Tavastehusleden och Vichtisvägen.

Planeringsarbetet görs i samarbete med Vanda stad och HRT:s sakkunniga. Linjenätsplanen kommer att vara klar under våren 2020 och syftet är att det nya linjenätet börjar gälla hösten 2022.