Planering av linjenät

Linjenätsplaner är planer för utvecklingen av kollektivtrafikens linjenät. Planerna utarbetas på basis av de mål som ställts upp för kollektivtrafikens servicenivå.

Linjenätsplanerna kan gälla ett eller flera olika färdmedel i kollektivtrafiken. Med planerna försöker man förbättra eller förtydliga kollektivtrafikförbindelserna.

Planerna omfattar utredningar av passagerarmängder och kostnadspåverkan

Aktuellt just nu

Metron förlängs till Stensvik - nytt busslinjenät

Linjenätsplan för Degerö

Linjenätsplan för Tusbyleden