Spårvagnstrafiken

Busholmen

På Busholmens tidigare hamnområde i Helsingfors sydspets byggs nytt bostads- och arbetsplatsområde. Spårvagnstrafiken bygger kollektivtrafikens ryggrad i den nya stadsdelen. Spårvagnstrafiken till Busholmen började år 2012 då rutter för spårvagnslinjer 8 och 9 förlängdes till Busholmen. Den följande utvidgningen av spårvagnslinjenätet sker uppskattningsvis år 2017 och områdets bannät blir färdig i början av 2020-talet.

Den viktigaste av Busholmens nya linjer är spårvagnslinje 9 som kör direkt till järnvägsstationen via Kampen. Linjen betjänar Västra terminalens passagerare samt nya invånare på Busholmens östra kant. Linjen utvidgade spårvagnstrafikens serviceområde också i Kampen.

Uppskattningsvis år 2017 börjar den andra direkta spårvagnslinjen trafikera till Busholmen från centrum och Kampen. Linjens ändhållplats kommer att ligga i Utterhällen på Busholmen dit byggas så småningom Busholmens centrum. Då Busholmens gatunät får sin slutliga form i början av 2020-talet, kan alla Busholmens spårvagnslinjer utvidgas till sydspetsen på spårvagnarnas nya ändhållplats i den nya passagerarhamnen.

Karta över Busholmens spårvagnslinjer 2017

Karta över Busholmens spårvagnslinjer 2025


Munkshöjden

HRT och Helsingfors stad har under våren 2012 låtit utföra en utredning om en spårväg kan genomföras i Munkshöjden. Enligt utredningen är ersättande av bussar med en spårväg både tekniskt möjligt och lönsamt. Dessutom skulle en spårvagn som kör mestadels längs sina egna körfält förbättra trafikeringens pålitlighet då problem p.g.a. stockningar skulle minska.

Följande steg i planeringen av spårvägen i Munkshöjden är utarbetande av en eventuell projektplan och beslutet om att bygga spårvägen. Spårvagnarna kunde köra till Munkshöjden tidigast i början av 2020-talet.

Till Munkshöjden skulle trafikera en helt ny spårvagnslinje som skulle ersätta de nuvarande busslinjerna 14 och 18. Busslinje 39 skulle stanna på sin nuvarande rutt. Linjens ändhållplats skulle ligga i Munkshöjden i västra änden av Raumovägen, på Ulfsbyparken. Spårvagnslinjens rutt skulle gå längs Raumovägen förbi Munkshöjdens köpcentrum till Ulfsbyvägen och vidare över Åboleden till Bredviksvägen i Munksnäs. Helsingfors stad och Nylands NTM-central har planerat att förena Skogsbackavägen och Åboleden med en tunnel då Åboledens östraste ände skulle omvandlas till en gata. Därför är det möjligt att spårvägen går från Munkshöjden till Munksnäs utan brolösningar.

I Munksnäs skulle spårvagnslinjen förenas med Munksnäs nuvarande spårväg på Bredviksplatsen och skulle gå från Munksnäs till Mejlans. Från Mejlans skulle spårvagnen fortsätta söderut via Topeliusgatan och Runebergsgatan till Kampen. Söder om Kampen skulle linjen fortsätta längs Fredriksgatan ända till Eira. Spårvagnslinje 4 skulle bevaras som förut i planen.

Spårvagnarnas turtäthet i Munkshöjden skulle vara från måndag till lördag 10 minuter hela dagen och på söndagarna 12 minuter. Spårvagnslinje skulle köra största delen av sin resa på egna körfält separerade från annan trafik.

Mellan Talistranden och Munkshöjdens köpcentrum skulle trafikeras en matarbuss med samma turintervaller som spårvagnslinje. Då kan man enkelt byta från buss till spårvagn på samma hållplats vid Munkshöjdens köpcentrum.

Invånare och de som arbetar i Munksnäs och Munkshöjden hade möjligheten att delta i planeringen av linjealternativ. I kartaresponstjänsten på internet samlades kommentarer om linjealternativ. Man fick respons sammanlagt från nästan 700 besökare och enstaka respons gavs drygt 4 000 stycken. Dessutom arrangerades en invånarkväll om planen i Munkshöjden i maj 2012. Ett hundratal invånare deltog i evenemanget.

Karta över kollektivtrafiklinjer i Munkshöjden

Tillbaka till toppen