Kollektivtrafikens nya period: Ringbanan och det nya busslinjenätet i Vanda

KehäratasymboliKommer på sommaren 2015!

En av Helsingforsregionens mest betydande kollektivtrafikprojekt blir verklighet nästa sommar då Ringbanan öppnas för passagerartrafik. I och med Ringbanan öppnas en spårförbindelse mellan Helsingfors centrum, Helsingfors-Vanda flygplats och övriga Finland.

Ringbanan skapar kollektivtrafikens viktiga stomförbindelse för hela huvudstadsregionen. Uppskattningsvis ca 200 000 vandabor och 200 000 övriga pendlare reser i Ringbanans tåg dagligen. Den nya banan förenar Vandaforsbanan och huvudbanan. Den är också en betydande tvärgående spårförbindelse mellan östra och västra Vanda.

Ringbanans tåg trafikerar under rusningstiden med 10 minuters mellanrum nästan dygnet runt. Alla tåg är moderna tåg med lågt golv och det är lätt att stiga på med resväskor, barnvagn eller rullstol.

Ringbanan och det nya busslinjenätet i Vanda är en helhet

Ringbanan och busslinjenätet i Vanda är en helhet. Busslinjerna har anpassats till Ringbanans rytm. Antalet busslinjerna minskas men turintervallerna blir kortare och bussarna är i trafik allt längre under dygnet. Ruttalternativ för enstaka linje har skurits ned, vilket underlättar inlärning av rutterna. Linjenätsförnyelse betyder också att numreringen av hela busslinjenätet kommer att ändras. En del av de bekanta numren blir fortfarande i bruk men det blir ändringar till linjens rutt.

Stomlinje 560 är busstrafikens nya tvärgående stomlinje. Bussens rutt går från Rastböle via Nordsjö, Malm station, Svedängen och Kungseken till Myrbacka. Passagerare på Ringbanan och busslinje 560 har omstigningsförbindelse från en stomlinje till en annan på Malm station.

Det nya busslinjenätet i Vanda och stomlinje 560 är i bruk fr.o.m. den 10 augusti 2015, då HRT:s kollektivtrafik övergår till hösttidtabeller.