Sparräknare för mobilitet

Räknare för arbetsgivare. Räknaren är riktgivande och hjälper till att räkna ut vad mobiliteten kostar

Kostnader som används i kalkylen är genomsnittliga

Mata in siffrorna. Du kan mata in i kolumnen €/månad/enhet också dina egna kostnadsuppgifter

Arbetsplats som gynnar bilism st. €/månad/enhet €/månad
Tjänstebilar st. {{prices.tyosuhdeautot * values.tyosuhdeautot | currency: "" : 0}} €
Företagets egna bilar (leasing) st. {{prices.talonomatautot * values.talonomatautot | currency: "" : 0}} €
Parkeringsplatser (hyra, garageplats) st. {{prices.pysakointipaikat * values.pysakointipaikat | currency: "" : 0}} €
Taxi resor/månad {{prices.taksi * values.taksi | currency: "" : 0}} €
Sjukfrånvaro (i genomsnitt 1 dag/månad, kostnad för arbetsgivare 300 €/dag) antalet anställda {{prices.sairauspoissaolot1 * values.sairauspoissaolot1 | currency: "" : 0}} €
Total:     {{tot1 = prices.tyosuhdeautot * values.tyosuhdeautot + prices.sairauspoissaolot1 * values.sairauspoissaolot1 + prices.taksi * values.taksi + prices.pysakointipaikat * values.pysakointipaikat + prices.talonomatautot * values.talonomatautot | currency: "" : 0 }} €
       
Arbetsplats som gynnar hållbara färdsätt st. €/månad/enhet €/månad
Personalbiljetter (300 euro per år) st. {{prices.tyosuhdematkaliput * values.tyosuhdematkaliput | currency: "" : 0}} €
Tjänstecyklar (leasing) st. {{prices.tyosuhdepyorat * values.tyosuhdepyorat | currency: "" : 0}} €
Bilpoolsbil (bil som ägs av ett bilpoolsföretag , 2 timmar) användningsgånger/månad {{prices.yhteiskayttoauto * values.yhteiskayttoauto | currency: "" : 0}} €
Sjukfrånvaro (30 % lägre, när de anställda reser med hållbara färdsät) antalet anställda {{prices.sairauspoissaolot2 * values.sairauspoissaolot2 | currency: "" : 0}} €
Total:      {{tot2 = prices.sairauspoissaolot2 * values.sairauspoissaolot2 + prices.yhteiskayttoauto * values.yhteiskayttoauto + prices.tyosuhdepyorat * values.tyosuhdepyorat + prices.tyosuhdematkaliput * values.tyosuhdematkaliput | currency: "" : 0 }} €
       
Besparing: bil vs. hållbara färdsätt (€/månad)     {{tot1 - tot2 | currency: "" : 0}} €