Spårvagnsnät förnyades i augusti 2017

Obs! Spårvagnsnätet förnyades i augusti 2017, och denna sida uppdateras inte längre.

Spårvagnarna är en av de främsta symbolerna för Helsingfors och en viktig och synlig del av gatubilden.

Men spårvagnarna är också något mer: ett viktigt färdsätt. Helsingfors stadskärna växer under de följande åren och årtiondena, och spårvagnarna spelar en väsentlig roll för trafiken i de nya områdena. Spårvagnsnätet utvidgas och det orsakar ändringar också i det nuvarande linjenätet. Dessa förändringar blev synliga i augusti 2017, när Helsingfors spårvagnsnät förnyades.

HRT strävar efter att det nya spårvagnslinjenätet är tydligt, pålitligt och tätt – att det betjänar så många resenärer så bra som möjligt. Avsikten är att de viktigaste sträckorna körs med täta och jämna turintervall med hjälp av en kombination av två spårvagnslinjer. År 2017 spårvagnslinjerna 1, 2, 3, 7 och 9 förändrade, och på denna sida berättar vi mer om dessa förändringar. Vi berättar också mer om de förändringar som kommer att ske under de följande åren. Under nästa årtionde är det möjligt att resa med spårvagn till Ärtholmen, Ilmala och Fiskehamnen.

Välkommen ombord!

Bekanta dig med de nya linjerna och kartor

Spårvagnsnätet förändras också efter 2017  - se hur

Svar på ofta förekommande frågor (på finska)