Ofta ställda frågor om Helsingfors och Esbo stadscyklar

Systemet i Helsingfors och Esbo är olikt med systemet i Vanda och dessa två olika system kommunicerar inte med varandra. Dessa anvisningar gäller Helsingfors och Esbo stadscyklar.

Ofta ställda frågor om Helsingfors och Esbo stadscyklar