Metro- och spårvagnstrafiken stannar 23.9 p.g.a. JHL:s arbetsnedläggelse

Helsingin yhteisjärjestö JHL r.f. och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har meddelat att de ska starta arbetsnedläggelse 23.9.2014. Arbetsnedläggelsen gäller alla Helsingfors stads funktioner, bl.a. Palmia, Helsingfors Energi, HST-Metrotrafik och HST-Spårtrafik. Arbetsnedläggelsen börjar på tisdagen 23.9 vid början av arbetsskiftet och pågå ett dygn. I praktiken stannar den också spårvagns- och metrotrafiken. Arbetsnedläggelsen påverka t.o.m. 200 000 människornas resande. Metro- och spårvagnstrafiken inleds igen på morgonen 24.9.

Situation 23.9 kl. 13.30

HRT rekommenderar att använda närtågstrafiken. Till Östra centrum kommer man t.ex. med tåg till Åggelby där finns bussförbindelse med linje 550X till Östra centrum.

Det blir inga ersättande bussturer till hamnar med undantag av linje 9X som trafikerar på eftermiddagen mellan Kampen och Västra terminalen.

Tidtabellen för 9X

Rutten för 9X

På Österleden trafikerar busslinjerna 99B, 99M och 99V med ca 10 minuters mellanrum. 99B och 99V trafikerar till Järnvägstorget igen. 99M vänder i Hagnäs.
Nordsjös anslutningslinjer 90, 96 och 98 ersätts med linje 98A som trafikerar med hög turtäthet mellan Östra centrum - Rastböle och Nordsjö kl. 4.57-23.36. Rutt
Busslinje 550X Östra centrum–Åggelby trafikeras med ca 5 minuters mellanrum.

Rådgivning

Alternativa rutter kan frågas efter på HRT:s trafikinformation på numret (09) 4766 4000 (lna).
På nätet www.reittiopas.fi

Påverkningar i busstrafiken

Man kan förvänta sig att trafiken i stadskärnan stockar sig på strejkdagen och bussarna blir fyllda särskilt under rusningstiden. På kortare sträckor är cykling och gång oftast det snabbaste färdsättet. HRT rekommenderar att man använder närtågstrafik om det är möjligt.

T.ex. från Östra centrum till Åggelby trafikeras extra turer med busslinje 550X. Karta_550X

Från Östra Helsingfors kommer man till Malm station med busslinjer 78, 519, 520, 554 och till Bocksbacka station med busslinje 54.

Busslinje 51 trafikeras normalt i motsats till vad har meddelats tidigare.

I Reseplaneraren kan man söka lämpliga alternativa bussrutter. I Reseplaneraren har installeras sök för undantagssituationer som inte visar metro- och spårvagnsavgångar. Eventuella ersättande bussar syns inte heller i resultat.

Se också resmöjligheter som Kutsuplus-tjänsten erbjuder. Kutsuplus-tjänstens serviceområde sträcker sig ända till Östra centrum i öster. Bekanta dig med Kutsuplus

Busslinjer som ersätter metro 23.9.

99M Hagnäs – Östra centrum – Mellungsbacka Karta_99M

  • avgångsplattform på Hagnästorgsgatan
  • från Östra centrum till Mellungsbacka plattform 2
  • från Östra centrum till Hagnäs plattform 30

99V Järnvägstorget – Östra centrum – Nordsjö Karta_99V

  • avgångsplattform på Järnvägstorget plattform 8
  • från Östra centrum till Nordsjö plattform 26
  • från Östra centrum till Järnvägstorget plattform 30

99B Järnvägstorget – Hertonäs Karta_99B

  • från Järnvägstorget till Hertonäs plattform 7
  • från Hertonäs till Järnvägstorget plattform 11

Metrostationernas plattformsområden är stängda under hela arbetsnedläggelsen. Stationernas biljetthallar är på tisdagen öppna enligt öppettider för biljetthallarnas affärer.  Undantaget är Fiskhamnens och Kvarnbäckens metrostationer som är stängda hela tisdagen.

Kompensation

Efter arbetsnedläggelsen är över kompenserar HRT en dags periodbiljett för sådana periodbiljettanvändare som inte har kunnat använda kollektivtrafik på sina vanliga resor.

HRT:s kompensationsanvisningar tillämpas under arbetsnedläggelsen enligt följande: om passageraren har haft en giltig periodbiljett under arbetsnedläggelsen, kan honom/henne beviljas kompensation för högst en dag.

Kompensation av periodbiljett beviljas enligt bedömning, om passageraren kan på pålitligt sätt bevisa att han/hon inte har kunnat använda kollektivtrafiken på sina vanliga resor under arbetsnedläggelsen. Kompensationen beviljas som period eller värde laddad på resekort enligt ansökan om kompensation efter arbetsnedläggelsen är över. Ansökan om kompensation

Kunden kan ansöka om kompensation inom 2 månader efter arbetsnedläggelsen är över. Ansökningsblanketten kan lämnas till alla serviceställen för resekort eller den kan skickas per post direkt till HRT till adressen: HRT, PB 101, 00077 HRT. Ansökningar behandlas efter arbetsnedläggelsen är över så snabbt som möjligt.

HRT behandlar ansökningen och skickar beslutet till kunden per post. Kunden får kompensationen till sitt bankkonto eller på ett serviceställe där period eller värde laddas på hans/hennes resekort enligt jakande beslut.

Tillbaka till toppen

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.