Taxe- och biljettsystem

Resans längd kan ses i biljettpriset ännu tydligare

I framtiden påverkar kollektivtrafikresans längd priset mer än nu. Korta resor från en kommun till en annan blir förmånligare, då man i Helsingforsregionen övergår från zoner som baserar sig på kommungränser till en ny bågmodell.  I den nya modellen ligger zongränserna på olika avstånd från Helsingfors centrum. Det nya taxe- och biljettsystemet kommer att tas i bruk tidigast i 2018.
 
De bågformade zonerna heter från den innersta till den yttersta A-E. Huvudstadsregionen ligger i de tre innersta bågarna. Gränskommuner som liggen utanför huvudstadsregionen ligger huvudsakligen på D- och E-bågarna. Gränserna för de yttersta bågarna preciseras senare då nya kommuner anslutar sig till HRT.
 
I de innersta bågarna dvs. ABC-området gäller period-, värde- och enkelbiljetterna alltid i minst två zoner (AB eller BC) och i området säljs inte biljetter för endast en zon. Biljetter för D- och E-zon kan köpas även för enstaka zoner.
 
I det nya systemet tas zontillägg i bruk. Passageraren köper den med värde på resekortet i kortläsaren då hon eller han vill resa utanför periodbiljettens giltighetsområde.
 
Man har ännu inte fattat beslut om biljettpriserna då beslutet om priserna fattas årligen i samband med budgeten.

Läs mer http://www.hsl.fi/sv/nyapekskarmar