Busslinjenätet i Kyrkslätt

Bussarnas linjenummer, rutter och tidtabeller förändrades i Kyrkslätt den 11 augusti då organiseringsansvar för busstrafiken i Kyrkslätt överfördes till HRT. I fortsättningen planerar och konkurrensutsätter HRT rutterna samt anskaffar trafiken. Trafikföretaget planerar bussarnas tidtabeller enligt servicenivå som HRT har definierat. HRT:s styrelse har godkänt linjenätsplanen för Kyrkslätt 2011.

HRT har strävat efter att skapa för Kyrkslätt ett tydligare linjenät som är enkelt för passageraren att uppfatta. Antalet ruttversioner minskar från över hundra till ett tjugotal. Servicenivån förbättras speciellt i glesbygden där busstrafiken i fortsättningen betjänar varje vardag.

Huvudrutten till Helsingfors går via Ravals, Gesterby, Masaby och Sarvik. Under rusningstiderna körs också direkt längs Västerleden. Under rusningstiderna har båda rutterna 15 minuters turintervall. Under andra tider körs endast huvudrutten. Turintervallen är på vardagarna under dagen en halv timme, på kvällarna och under veckosluten en timme. De sista avgångarna från Helsingfors avgår från måndag till torsdag kl. 1.45, på fredagarna och lördagarna kl. 2.45 och på söndagarna kl. 0.45. Under livliga nätter såsom på nyårsafton och valborg ordnas förlängd nattrafik.

U-linje 290 läggs ned. En del av avgångarna flyttas till U-linje 280 som fortsätter på sin nuvarande rutt.

Förbindelserna mellan Esbo och Kyrkslätt förbättras, då rutten för Esbos interna linje 87 ändras till linje 243 och fortsätter från Kolmiranta till Veikkola. Dessutom börjar en ny linje 911 köra rutten Köklax–Masaby–Kyrkslätt. Linjen trafikerar i början på vardagarna en gång i timmen. Då haltpunkt i Bobäck dras in, börjar linjen trafikera också under veckosluten.

Till Hirsala, Porkala och Hila körs en gång i timmen under skol- och pendlingstrafik. Pendlingstrafiken ordnas också på sommaren.

Mellan Kyrkslätt och Veikkola kör bussen med halv timmes turintervall under skol- och pendlingstrafik. Under pendlingstrafiken körs med halv timmes turintervaller också på sommaren. Under skol- och pendlingstrafik körs en gång i timmen från Kauhala till Masaby, Bobäck och Veikkola. Dessa linjer körs inte på sommaren.

I början av augusti delade HRT ut ett tidtabellshäfte till alla hushåll i Kyrkslätt. Mellan häftet finns en löstagbar linjekarta över de nya bussrutterna.

Tidtabeller för Kyrkslättbussarna finns i Reseplaneraren med tidtabellssök-funktionen.

Se också:

HRT förbättrar elevernas omstigningsförbindelser i Kyrkslätt 25.8

HRT förbättrar bussförbindelser i Kyrkslätt 13.10

Linjekartor

Linjakarta i Kyrkslätt

Linje 918

Linje 919

Bussarnas avgångsplattformar på Kyrkslätt station