Reseplaneraren: Anvisningar

Tjänstebeskrivning

Reittiopas.fi är en rutt- och tidtabellstjänst som HRT erbjuder för användare av kollektivtrafiken i HRT-
området (Esbo, Helsingfors, Vanda, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt och Sibbo).

Tjänsten har följande funktioner:

Min Reseplanerare är användarens personliga konto där användaren kan spara hållplatser och rutter samt
beställa undantagsmeddelanden. För att använda Min Reseplanerare måste användaren logga in först,
vilket är kostnadsfritt.

Ruttsökning söker den snabbaste rutten mellan två adresser vid den angivna tidpunkten. Du kan få även
andra förslag med andra sökalternativ, till exempel antalet byten eller gångvägens längd, genom att
använda alternativ i den avancerade sökningen.

Mina hållplatser visar nästkommande avgångar på den önskade hållplatsen. Hållplatserna kan sparas i
tjänsten Min Reseplanerare.

Undantagsinfo ger information om störningar i kollektivtrafiken. Du kan göra dina personliga inställningar
för Undantagsinfo i tjänsten Min Reseplanerare.

Tidtabellerna och hållplatserna innehåller tidtabellerna för varje linje och hållplats. Du kan söka tidtabeller
med sökfunktioner eller genom att bläddra enligt trafikmedel eller ort.

Linjekarta visar linjerna med de önskade trafikmedlen samt var hållplatserna ligger och nästkommande
avgångar.

Cykling och gång söker den kortaste cyklings- eller gångrutten enligt den angivna farleden.


Min Reseplanerare

Min Reseplanerare är ett personligt användarkonto som kräver inloggning på tjänsten. Inloggningen på
tjänsten är gratis. I tjänsten Min Reseplanerare är det möjligt att spara ruttsökningar och hållplatser. I
tjänsten kan du också beställa undantagsmeddelanden och spara några personliga inställningar. Tjänsten
har följande funktioner:

Rutterna

1. Lista över sparade rutter. Du kan spara rutter via Ruttsök-vyn, från listan Föregående sökningar.

Hållplatserna

 1. Nästkommande avgångar från den sparade hållplatsen. Du kan lägga till hållplatser med funktionen
  Lägg till ny hållplats, punkt 5.
 2. Redigera och ta bort länkarna. Du kan välja vilka linjer som visas i samband med de nästkommande
  avgångarna.
 3. Byta tidpunkten.
 4. Öppna uppgifterna om hållplatsen på hela skärmen. Uppgifterna öppnas i ett nytt fönster.
 5. Lägg till ny hållplats. Genom sökfunktionen kan du söka hållplatsen på kartan som sedan kan sparas i egna hållplatser.

Undantagsinfo

 1. Välj de linjer om vilka du vill få undantagsmeddelanden till din e-post.  Närmare val om busslinjerna
  öppnas genom att klicka områdets namn.
 2. Välj klockslag och dagar när du vill motta meddelanden.
 3. Välj om tjänsten är aktiv eller avbruten.

Mina uppgifter

Mina uppgifter-mellanblad innehåller de personliga användaruppgifterna och inställningarna. E-postadressen fungerar som tjänstens användarnamn.


Ruttsökning

 

 1. Skriv in gatuadress, hållplatsens namn eller plats i textfältet. Till exempel ”Granvägen 3” eller
  ”Helsingfors järnvägsstation”. Skriv åtminstone de tre första bokstäverna av sökordet. Om du får med det sökord du angett mer än en träff, väljer tjänsten den bästa träffen och under textfältet visas länken för andra alternativ. Obs! Du kan ge i samband med adressen även stadens namn (t.ex. ”Granvägen 3, Vanda”).
 2. Välj platsen på kartan. Via Karta-länken som finns på höger sida av textfältet öppnas ett fönster där
  man kan välja adressen genom att klicka på kartan. Den valda adressen dras till fältet Varifrån/Vart med knappen Ta till sökfältet.
 3. Välj platsen från innehållsöversikt. Via länken som finns på höger sida av textfältet öppnas
  innehållsöversikt A-Ö där du kan söka den objekt du vill från listan över gatuadresser, hållplatser och platser. Den valda gatan, objektet eller hållplatsens namn tas till fältet Varifrån/Vart genom att klicka på den.
 4. Klockslag. Reseplaneraren använder klockslaget just nu som grundinställning. Du kan också ange det klockslag du vill och med vilken du söker en rutt. Om du gör sökningar som går över midnatt, var noga med datum så att ruttförslag du får gäller för det dygn du ville. Du kan välja om du vill ge avgångstiden eller ankomsttiden. Grundinställningen är avgångstiden.
 5. Datum. Reseplaneraren använder datumet just nu som grundinställning. Du kan också välja det datum du vill från kalendern. Om du gör sökningar som går över midnatt, var noga med datum så ruttförslag du får gäller för det dygn du ville. I kalendern visas de dagar på vilka tidtabellerna är tillgängliga.
 6. Starta sökning genom att klicka på knappen Sök rutten.
 7. On du vill söka en cykelrutt, använda den gröna cyklingsknappen.
 8. Föregående sökningar. Sökningar du har gjort sparas automatiskt i en lista. Du kan göra en sökning
  genom att välja en sparad rutt. Du kan ta bort de sparade sökningarna med den länk som finns på listans slut. Sökningarna sparas som cookies i dator och hur länge dessa cookies sparas beror på användarens inställningar. Du kan också spara sökningar permanent i tjänsten Min Reseplanerare.

Sökresultat

Ruttförslag

I sökresultaten visas först ruttförslaget. I sammaställning av rutten ser du de viktigaste uppgifterna om
rutten, så som restiden, trafikmedel som används och gångavståndet. Den närmare beskrivningen av rutten
får du genom att klicka på ruttförslagsraden så att den närmare beskrivningen av det valda ruttförslaget
med byteskartor uppdateras under ruttsammanställningen.

Du kan redigera ruttförslaget:

   1. Genom att ändra inställningar för ruttsökning. Grundinställningen är den snabbaste rutten.
   2. Med de trafikmedlen som används längs rutten.
   3. Antalet ruttförslag.
   4. Genom att flytta avgångstiden med knapparna Föregående eller Följande.

Uppgifterna om rutten

I uppgifterna om rutten visas de detaljerade uppgifter som behövs för resan.

   1. Ruttredogörelse innehåller listan över trafikmedlen och hållplatserna längs rutten.
   2. Välj trafikmedel för att se linjens tidtabell.
   3. Välj hållplatsens namn för att se var den ligger på kartan.
   4. Öppna hållplatstidtabell genom att välja hållplatsens nummer.
   5. Titta på hela rutten eller bara bytesplatser, du kan dessutom byta flygfotot till kartagrunden.
   6. Se närmare uppgifter om utsläpp av koldioxid på den valda rutten genom att klicka på utsläppknappen.
   7. Skriv ut eller skicka ruttanvisningarna.

Avancerad sökning

Den avancerade sökningen öppnas genom att klicka på Avancerad sökning-mellanblad på sökningsblankett. Förutom de sökvillkor som används i bassökningen, möjliggör den avancerade sökningen att mer detaljerade sökvillkor sätts till sökta rutter samt den erbjuder möjligheten att definiera att rutten har en s.k. genomgångspunkt. Du kan även spara de inställningar du har använt. Observera att inställningar som
sparats på Avancerad sökning-mellanblad används efter sparandet även då du gör vanliga sökningar genom
ruttsökning.

Möjligheter i den avancerade sökningen som inte finns i den vanliga sökningen:

 1. Ange en mellanpunkt via vilken rutten går. Du kan också definiera hur lång tid du vill stanna vid
  mellanpunkten.
 2. Ändra bytesmarginal. Med bytesmarginalen avses den tid som beräknas för bytet mellan olika
  trafikmedel. Som grundinställning används marginal på 3 minuter, vilket betyder att om den estimerade ankomsttiden till hållplatsen är kl. 8.30, kan fordon till vilket man byter avgå från hållplatsen tidigast kl. 8.33. Om man minskar marginalen, kan tjänsten hitta en snabbare förbindelse men samtidigt osäkerheten om att förbindelsen fungerar i praktiken ökar. Till vissa anslutningsförbindelser har man inställt en fast marginal och dessa marginaler kan användaren inte ändra.
 3. Ange gånghastighet. Det finns fem olika alternativ för gånghastigheten: Långsam (30 meter i en minut), grundinställning (70 meter i minuten), snabb (100 meter i minuten), löpning (200 meter i minuten) och cykling (300 meter i minuten). Som grundinställning används enheten 70 meter i minuten som är den generellt använda gångsnabbheten i trafikplaneringen.
 4. Biljettzoner. Du kan begränsa din sökning att gälla endast en viss betalningszon. På grund av tekniska
  begränsningar finns området för närregion 2 (Esbo, Grankulla, Vanda, Kervo, Sibbo och Kyrkslätt) inte bland de alternativ som kan väljas.
 5. Genom att välja Visa tillgänglighet kan du se hållplatsens tillgänglighetsklassificering i
  sökningsresultatet.
 6. Spara inställningarna om du vill använda de valda sökvillkoren även i den vanliga sökningen.

Mina hållplatser

Tjänsten Mina hållplatser visar de nästa anvångar från de valda hållplatserna. Hållplatser som används
sparas som cookies i webbläsaren eller de kan sparas permanent i tjänsten Min reseplanerare.

 1. Välj en hållplats som visas. Om du använder tjänsten för första gången, finns det några förvalda
  hållplatser sparade i tjänsten.
 2. Byt tidpunkten som du vill granska med knapparna Föregående eller Följande.
 3. Lägg till ny hållplats genom att välja den på kartan. I det fönster som öppnas välj länken som är märkt med stjärna.

Undantagsinfo

Undantagsinfo ger information om störningar som påverkar avsevärt kollektivtrafikens tidtabeller.

 1. Beställa meddelanden i din e-post. Beställningen förutsätter registrering i tjänsten Min Reseplanerare.
 2. Trafikform och linjebeteckningar på de linjer där finns undantag. Öppna de närmare uppgifterna genom att klicka på linjebeteckningar.

Tidtabellerna och hållplatserna

I tjänsten Tidtabellerna och hållplatserna kan du se de planerade linje- och hållplatstidtabellerna. Via
tjänsten kan du dessutom göra sökningar om de nästkommande avgångarna från hållplatserna. På kartan
öppnas en vy där visas de nästkommande avgångarna från hållplatsen. Den innehåller även information i
realtid om de turer om vilka realtidsinformation är tillgänglig.

 1. Skriv till textfältet i tidtabellssökningen linjebeteckning eller platsens namn.
 2. Skriv till textfältet i hållplatssökningen adress, platsens namn, hållplatsens namn eller hållplatsbeteckning.
 3. Öppna sökningsresultatet på kartan.
 4. Visa sökningsresultatet som lista.
 5. Bläddra tidtabeller enligt trafikmedel.
 6. Bläddra hållplatstidtabeller enligt ort.

Bild på förstoringsglas som finns i linjeförteckning och tidtabellssidor samt länken öppnar linjen på
linjekarta.


Linjekarta

Linjekartan innehåller information om rutterna för alla linjer och var hållplatserna ligger.

 1. Sök innehåll med linjens nummer, platsnamn, hållplatsens adress, hållplatsens namn eller med
  hållplatsnummer.
 2. Zooma in i kartan för att kunna se alla hållplatser som ligger i området. Du kan ändra zoomnivå genom att dubbelklicka på kartan eller genom att använda förstora- eller förminska-knapparna till vänster på sidans övre hörn. Klicka på den runda hållplatssymbolen för att se de nästkommande avgångarna.
 3. Välj de linjer som visas på kartan enligt trafikmedel.

Sökresultat

I sökresultatet visas linjens rutt på kartan och listan över hållplatserna i båda riktningar.

Nästkommande avgångar

Nästkommande avgångar från hållplatsen visas genom att klicka på hållplatssymbolen ovanför linjestrecket.


Cykling och gång

Ruttsökning

 1. Skriv in adresserna eller ortnamnen i textfälten.
 2. Du kan söka adresserna genom att klicka på kartan. När du pekar på kartan, söker tjänsten den
  närmaste adressen. Om det inte finns en gatuadress i närheten av den punkt du pekade, visar tjänsten
  koordinaterna för den valda punkten.
 3. Välj till ditt färdsätt cykling eller gång.
 4. Välj det sätt du vill ha rutt bland olika trafikleder. Alternativet Den rakaste vägen behandlar likadant
  alla trafikleder och gator för cykling och gång.

Lägg till mellanpunkter

 1. Lägg till en mellanpunkt genom att klicka på kartan eller dra strecken. Du kan flytta punkten genom att märkta den eller dra den till ett nytt läge på kartan. Du kan ta bort mellanpunkten från rutten genom att välja Ta bort.

Sökresultat

 

Rutten visas på kartan, samtidigt berättas ruttens längd och beräknad restid i textformat. I kartan visas
olika typer av trafikleder med olika färg. En del av vägarna saknar information om beläggning och dessa
visas med en egen färg. Nedan kartan finns en ruttprofil som beskriver höjdskillnaderna.

 1. Välj reshastighet. Tjänsten räknar restiden enligt din hastighet.
 2. Lista över stadsdelar längs din rutt.
 3. Beräknad energiförbrukning vid cykling och gång.
 4. Välj uppgifter som visas på kartan. 
 5. Ruttprofilen visar höjdskillnaderna längs rutten. Se den motsvarande punkten på kartan genom att
  klicka på profilstrecket.
 6. Länkarna för att spara rutten i GPX- eller KML-format. Spara rutten i din dator och använda den i övriga program och enheter. Till exempel några navigatorer kan utnyttja informationen.
 7. Mer funktioner:
  Sök en kollektivtrafikrutt genom att använda samma avgångsplats och destination.
  Skicka per e-post en direkt länk till sökresultatet.
  Skriv ut hela rutten i delar så att två mest detaljerade kartor i utskriften anpassas till ett A4-papper. Om den sökta rutten är lång, kan det finnas många kartbilder. Du kan stänga av en del av kartorna för att undvika onödig pappersförbrukning.
  Skriv ut kartan då när du vill ha den kartan som visas på skärmen.
 8. Kartunderlag. Välj en vanlig karta, flygfoto eller terrängkarta. Karta och flygfoto uppdateras en gång per år, så det kan hända att alla nya gator eller bostadsområden inte alltid finns med. Ruttuppgifterna
  uppdateras oftare så att adressen kan finnas i systemet även om den inte kan hittas på kartan. Terrängkartan redovisar topografi med höjdkurvor och färg.
Tillbaka till toppen