Flygplatslinjer

615 Från Helsingfors centrum till flygplatsen och från flygplatsen till Helsingfors centrum

 • Bussen avgår från Helsingfors från Järnvägstorget, plattform 3. Den första avstigningshållplatsen finns i Vanda.
 • Från flygplatsen avgår bussen från terminalen T1, plattform 2, och från terminalen T2, plattform 21. Bussen stannar i Helsingfors endast för avstigning.
 • Turintervall på vardagar 8–45 minuter och under veckosluten 12–50 minuter.
 • Restiden är ca 30–40 minuter.
 • För resan från Helsingfors till flygplatsen/från flygplatsen till Helsingfors behövs en regionbiljett.
 • Köp din biljett i automaten eller av föraren.

620 Järnvägstorget – Herrgårdsforsen - Flygplatsen

 • Bussen avgår från terminal T1 på flygplatsen, plattform 2, och från Järnvägstorget, plattform 3.
 • Turintervall på vardagar 20–60 minuter och under veckosluten 20 minuter – 1 h 30 minuter.
 • Restiden är ca 40-50 minuter.
 • Med busslinjen är det möjligt att resa även inom Helsingfors.
 • Kl. 02.00-04.30 nattaxa.
 • Köp din biljett i automaten eller av föraren.

61 Dickursby station – Flygplatsen. Från Dickursby smidigt med tåg till hela Finland.

 • Bussen avgår från Dickursby station, plattform 1.
 • Från terminal T1 på flygplatsen, plattform 3, och från terminal T2, plattform 22.
 • Turintervall på vardagar och under veckosluten 10-30 minuter.  
 • För resan behövs Vandas interna biljett.
 • Kl. 02.00-04.30 nattaxa. 
 • Busslinjen är i trafik även nattetid i båda riktningar med halvtimmes mellanrum.

Karta över plattformarna på flygplatsen
Biljetter och priser (välj till ditt resområde Regionbiljett mellan flygplatsen – Helsingfors)

Övriga busslinjer som kör till flygplatsen 

51 Flygplatsen – Myrbacka - Tavastby
415 Helsingfors – Ring III - Flygplatsen
451 Helsingfors – Övitsböle - Flygplatsen
514 Flygplatsen – Hagalund - Westendstationen
519 Östra centrum/Nordsjö – Malm - Flygplatsen
520 Östra centrum – Malm - Flygplatsen
535 Flygplatsen – Esbo centrum
540U Flygplatsen – Alberga – Esbo centrum
941U Tavastby – Flygplatsen– Maantiekylä – (Skavaböle)