Tidtabeller och rutter

Ruttsökning h

Tidtabeller :

Undantagsinfo S

19
28.05.2020 - 16:30
19
Sveaborgfärjans kapacitet minskas tills vidare p.g.a. coronaviruset. Ombordstigning till färjan begränsas vid kajens porter för att ha mera rum på färjan

Tidtabeller i utskrivbar form y

Hållplatser i