Tidtabeller och rutter

Ruttsökning h

7

Tidtabeller :

Undantagsinfo S

3
06.07.2015 - 05:00
3
Spårvägslinjerna: 6, 9, 6T och 3, undantagsrutt. Elisabetsgatan-Snellmansgatan-Alexandersgatan. Kajsaniemigatan trafikeras inte. Orsak: banarbete. Beräknäd tid: kl. 5.00-13.7 kl 2.00
6
06.07.2015 - 05:00
6
Spårvägslinjerna: 6, 9, 6T och 3, undantagsrutt. Elisabetsgatan-Snellmansgatan-Alexandersgatan. Kajsaniemigatan trafikeras inte. Orsak: banarbete. Beräknäd tid: kl. 5.00-13.7 kl 2.00
6T
06.07.2015 - 05:00
6T
Spårvägslinjerna: 6, 9, 6T och 3, undantagsrutt. Elisabetsgatan-Snellmansgatan-Alexandersgatan. Kajsaniemigatan trafikeras inte. Orsak: banarbete. Beräknäd tid: kl. 5.00-13.7 kl 2.00
9
06.07.2015 - 05:00
9
Spårvägslinjerna: 6, 9, 6T och 3, undantagsrutt. Elisabetsgatan-Snellmansgatan-Alexandersgatan. Kajsaniemigatan trafikeras inte. Orsak: banarbete. Beräknäd tid: kl. 5.00-13.7 kl 2.00