U-trafik

BU-liikenteen merkkiusslinjer vars rutt fortsätter utanför HRT-området kallas för U-trafik. U-linjens buss är märkt med en symbol på bussens framsida.

PDF iconAlla U-linjer i PDF-format


Biljetter

På U-linjernas bussar gäller period- och värdebiljetter som är laddade på resekortet, mobilbiljetter, dygnsbiljetter och 2-timmarsbiljetter som är laddade på engångskort samt enkelbiljetter och dygnsbiljetter på papper. På U-linjernas bussar finns inte kortläsare utan resekortet ges till föraren som debiterar värdebiljetten av kortet eller registrerar perioden eller omstigningen.

På U-linjernas bussar säljs vanligtvis inte HRT-områdets enkelbiljetter med undantag av följande linjer som körs av Pohjolan Liikenne eller Nurmijärven Linja:  192*, 280*, 346*, 455, 456, 457, 465, 953 och 955
*På linjen kör också andra trafikbolag som inte säljer HRT:s enkelbiljetter.

Trafikföretagens egna period-, serie- och enkelbiljetter berättigar inte till omstigning till HRT:s kollektivtrafik.


Biljett för barn eller vuxna?

Då du reser med HRT:s biljett (observera undantag i försäljning av enkelbiljetter) gäller HRT:s åldersgränser dvs. en 7–17-åring reser med en barnbiljett och alla som fyllt 18 år behöver en biljett för vuxna. Barn under 7 år åker gratis om barnet reser med en person som betalar sin resa med HRT:s biljett.

Då du reser med trafikbolags eget biljett får på U-linjerna 4–11-åringar använda enkelbiljetter för barn. Det innebär alltså att 12-åringar och äldre behöver enkelbiljett för vuxna.


Elevgrupper som reser i U-linjens buss

Lärarens stamkort duger inte i U-trafikens bussar, eftersom kortet inte kan registreras ombord. HRT betalar ersättning för trafikbolag i U-trafiken enligt påstigningar och därför är det viktigt att alla påstigningar registreras. HRT rekommenderar att läraren och eleverna använder den övriga HRT-kollektivtrafiken än U-trafik under skolornas utflykter. Om U-linjens buss är det enda alternativet, ska skolan beställa engångskort från HRT:s kundservice för företag (yritysmyynti@hsl.fi) 2 (två) veckor före den planerade resan. Elevgruppen kan resa med engångskorten endast mellan kl. 9 och 15. Läs mer om elevgruppernas resor och lärarens stamkort här.


Barnvagn och keldjur på buss

Barnvagn eller keldjur tas vanligtvis inte med på U-linjernas bussar utan avgift. Barnvagnen kan inte tas in i passagerarutrymmet p.g.a. brist på plats. Vad gäller barnvagn och keldjur, gäller bussoperatörernas egna regler på U-linjerna. På U-linjerna gäller inte heller rätten att åka gratis för personer som reser med barn 0–6 år som är i barnvagn.

Tillbaka till toppen