Trafikeringsplan 2019-2020

HRT:s styrelse godkände Trafikeringsplanen för 2019-2020

HRT:s styrelse godkände Trafikeringsplanen för 2019-2020 i sitt möte 22.1.2019. Styrelsens beslut (på finska).

Bekanta dig med rapporten (på finska):  Trafikeringsplanen 2019 - 2020

 

HRT uppgör varje år en trafikeringsplan som innefattar följande års ändringar i trafikeringen. Planen omfattar buss-, tåg-, spår-, metro- och färjetrafiken.

De ändringar som presenteras i trafikeringsplanen 2019 – 2020 träder till största delen i kraft antingen då sommartrafiken inleds den 17 juni 2019 eller vid övergången till hösttrafik den 12 augusti 2019. Trafikeringsplanen baseras på finansieringen i HRT:s budget för år 2019 samt på verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2019-2021.

HRT samlade in kommentarer från kunderna om utkastet till trafikeringsplanen för perioden 2019-2020 under perioden 15.11-9.12.2018. Totalt ca 350 kommentarer lämnades in.

Anvisning till kartprogrammet

Metrotrafiken

Förbereds inför ökad efterfrågan till följd av zonpriser genom att en del avgångar som nu går till Hagalund förlängs så att de går till Mattby under rusningstider.

Spårtrafiken

Linje 2 Olympiaterminalen—Glaspalatset-Tölö-Västra Böle
Linje 7 Västra terminalen-Kronohagen-Sörnäs (M)-Västra Böle

Då kollektivtrafikterminalen i Böle är klar flyttas ändhållplatsen på linjerna 2 och 7 från Västra Böle till framsidan av Böle station där linjenumret på vagnarna byts: vagnen på linje 2 fortsätter på linje 7 och tvärtom. Rutten för linje 7 ändras i Östra Böle så att den går från Böle terminal till Banmästargatan via Stinsgatan.

Karta

Se även ”Tillfälliga trafikregleringar”.

Färjetrafiken

Inga planerade ändringar

Närtågstrafiken

I- och P-tågen

På Ringbanan förlängs trafikeringstiden för I- och P-tågen med cirka en timme under nattetid och tidiga morgnar då hösttrafiken 2019 inleds, under förutsättningen att den nödvändiga spårkapaciteten för detta beviljas. Tilläggen ger bättre förbindelse till flygstationen samt bättre tvärförbindelser inom Vanda. Trafik på Ringbanan dygnet runt är dock inte motiverad med dessa passagerarmängder. För underhåll av spåret och tunneln ska det säkerställas ett trafikavbrott nattetid.

K-tåget

K-tågen stannar också i Kottby, Bocksbacka och Mosabacka från och med hösttrafiken 2019 vilket betyder att K-tågen stannar på alla mellanstationer. Samtidigt slopas linjekoden N och de nuvarande N-tågen blir K-tåg.

Då K-tågen stannar på varje station blir linjenätet tydligare. På stambanan kör det mellan Helsingfors och Kervo endast snabba närtåg (D, R, Z) som stannar på de större stationerna (Böle, Dickursby, Kervo). De tåg som använder stadsspåren (I,P,K,T) stannar på alla mellanstationer.
Servicenivån i Kottby, Bocksbacka och Mosabacka höjs avsevärt då tågen går med kortare intervaller hela dagen på vardagar, tidigare med 10 minuters intervall och nu med fem minuters intervall. Bocksbacka är också omstigningsplats för närtåg och bussar på Ring I, så omstigningsförbindelserna blir användbarare. En enhetlig praxis för stannande gör att allt löper smidigare vid störningar i tågtrafiken.

K-tågets tilläggsstopp inverkar endast litet på körtiden, högst cirka två minuter. Då tågen numera körs endast med Sm5-vagnpark har körtiderna förkortats. K-tågen kan dock inte utnyttja omkörningen av stationer fullt ut, eftersom I- och P-tågen som använder samma spår stannar vid varje station och körs med korta intervall.

Busstrafiken

Stomlinjer

Linje 58/550 Östra centrum (M)-Hertonäs-Böle-Mejlans-Munksnäs-Munkshöjden
Linje 551/510 Hertonäs (M)-Böle-Mejlans-Munksnäs-Hagalund-Westendstationen

Stomlinje 500 ersätter Helsingfors interna linje 58 och stomlinje 510 ersätter regionlinje 551 då hösttrafiken inleds i augusti 2019. Stombusslinjer snabbas upp med flera åtgärder vars samlade effekt ger snabbare och exaktare trafikering. På stomlinjerna gäller öppet biljettsystem, vilket betyder att påstigning genom mittdörrarna tillåts. Antalet hållplatser minskas ställvis, på stomlinjer eftersträvas ett hållplatsintervall på cirka 600 meter.

Turtätheten på båda stomlinjerna är 6 minuter under rusningstider, 12 minuter på vardagar på dagarna, 15 minuter på lördagar, 20 minuter på söndagar och 15-20 minuter på kvällar.

Stomlinjerna kör längs Aleksis Kivis gata från hösten 2019, då kollektivtrafikterminalen framför Böle station tas i bruk. Eftersom förbindelsen mellan Hagalund och Otnäs finns kvar körs linje 510 via terminalen i Hagalund till Westendstationen.

Karta (stomlinje 500)
Karta (stomlinje 510)

Övriga busslinjer

Linje 21 Eira-Gräsviken (M)-Drumsö (M)-Hallonnäs
Linje 21B Drumsö (M)-Hallonnäs

Förberedelse inför att öka utbudet under rusningstider på linje 21/21B från hösten 2019 på grund av stor belastning på avsnittet mellan Hallonnäs och Drumsö metrostation.

Linje 55 Järnvägstorget-Havshagen-Fiskehamnen (M)-Majstad-Forsby

Linjens turintervall förkortas från 15 minuter till 12-13 minuter genom att en buss läggs till under rusningstider på vardagar eftersom passagerarmängderna ökat till följd av en ruttändring hösten 2018. Samtidigt förlängs linjens intervall på lördagar från 15 minuter till 20 minuter, då kan linjerna 55 och 56 anpassas till varandra på Hermanstads strandväg.

Linje 56 Fiskehamnen (M)-Kottby-Krämertsskog-Gamlas

Linjens turintervall förkortas under rusningstider från 15 minuter till 12 minuter och dagtid samt tidiga kvällar från 20 minuter till 15 minuter. Linjen börjar köras också under veckoslut, för att få bättre förbindelse till Fiskehamnen och köpcentret Redi.

Linje 57 Gårdsbacka-Kottby-Munksnäs

Vid behov läggs en buss till i trafiken på vardagar på linjen hösten 2019. Linjens turintervall förkortas under rusningstider till 7-8 minuter och dagtid från 20 minuter till 15 minuter.

Linje 50 Sumparn-Fiskehamnen(M)-Böle-Ilmala-Månsas
Linje 59 Sumparn-Fiskehamnen(M)-Böle-Smedjebacka

Ändhållplatsen på linje 50 och 59 flyttas från Sörnäsudden till Sumparn hösten 2019 då nya invånare flyttar till området och en vändplats byggts.

Karta

Linje 61 Järnvägstorget-Bocksbacka-Brobacka
Linje 61T Järnvägstorget-Bocksbacka-Staffansby
Linje 61N Järnvägstorget-Bocksbacka-Lidamalmen

Rutten på linje 61(T) ändras i Bocksbacka så att den går via Bocksbackabågen och Fältvägen på grund av skolelevernas resor då hösttrafiken inleds. Nattlinje 61N flyttas till Lidamalmen på rutten Eskosvägen-Fältvägen-Bocksbackabågen-Björnkärrsvägen-Kyrkobyvägen-Åkerbyvägen och mot Järnvägstorget på rutten Staffansbyvägen-Kyrkobyvägen-Björnkärrsvägen-Bockbackabågen-Fältvägen-Eskosvägen. Ändringen av rutten på linje 61N ger enhetligare rutter på linje 61 både dag- och nattetid. Från Helsingfors centrum finns det fortfarande förbindelse till Kyrkobyvägen nattetid med linjerna 73N och 79N.

På Bocksbackabågen byggs ett nytt hållplatspar, 3191/3192 Bocksbackabågen, som ersätter ett hållplatspar som dras in på Björnkärrsvägen.

Karta

Linje 69 Kampen-Böle-Kottby-Bocksbacka-Malm-Jakobacka
Linje 70 Kampen-Vik-Rönnbacka-Bocksbacka-Malm

Turintervallen på linjerna 69 och 70 förkortas sommartid under rusningstider från ca 15-20 minuter till 15 minuter.

Linjerna 84 och 88 Hertonäs-Gunillaberget/Hålvik

Utbudet på linjerna 84 och 88 utökas då hösttrafiken inleds för att motsvara den ökande befolkningsmängden i Kronbergsstranden. Om det finns efterfrågan kan ändringar göras redan tidigare. Turintervallen under rusningstider preciseras i den fortsatta planeringen. På linje 84 förkortas intervallet under kvällar och söndagar, från 20 minuter till 15 minuter. På linje 88 förkortas turintervallet dagtid på vardagar och lördagar från 20 minuter till 10 minuter. På kvällar och söndagar förkortas turintervallet från 20 minuter till 15 minuter.

Linje 506 Kvarnbäcken-Vik-Böle-Mejlans

På linje 506 förkortas turintervallet under rusningstider på sommaren från ca 15-20 minuter till 15 minuter.

Linje 544 Alberga – Knektbron – Sökö – Stensvik

På linje 544 förkortas turintervallet på vintern då hösttrafiken inleds från 20 minuter till 15 minuter.

Linje 573 Aviapolis-Övitsböle-Vandaforsen

Skolbusslinje 573 läggs ned då hösttrafiken inleds och skolan i Övitsböle byggts ut färdigt.

Linje 616 Hagnäs-Rosendal-Kivistö
Linje 617 Hagnäs-Aviapolis-Flygplatsen
Linje 621 Hagnäs-Rosendal-Aviapolis-Kylmäoja
Linje 622 Hagnäs-Kylmäoja
Linje 623 Hagnäs-Rödsand-Simonsböle-Lejle-Pejas
Linje 633 Järnvägstorget-Korso-Kervo

Då planen för linjenätet i Tusby och Kervo införs i hösttrafiken 2019 blir det ändringar också i Tusbyledens regionlinjer som betjänar Rödsand, Aviapolis och Rosendal. HRT:s styrelse godkände planen för linjenätet i Tusby och Kervo den 25 maj 2018 (§ 68).

Mer information om planen för linjenätet i Tusby och Kervo:

Plan på hsl.fi
Planeringsrapport

Nuvarande linjer 621 och 622 läggs ned och ersätts med linje 633 som får en ny rutt: Hagnäs-Rödsand-Gladas-Korso. Rutten går från Gladas till Jussla i Tusby via Ebbforsvägen och Pakkasraitti. Linje 633 körs på vardagar kl. 5-23. Linje 633 körs under rusningstider med 20 minuters intervall och övriga tider med en timmes intervall. Rödsand betjänas också av linje 643 som under vardagar går från Hagnäs till Hyrylä. Samtidigt snabbas rutten upp på linje 623 så att bussen körs från Tusbyleden längs Västra Vitbäcksvägen till Björkbyvägen. Linje 623 går under rusningstider med 20 minuters intervall, på vardagar med 30 minuters intervall samt på kvällar och veckoslut med en timmes intervall. På kvällar och veckoslut kör bussen sin gamla rutt genom Rödsand under linjenumret 623K. B-turerna som körts mellan Hagnäs och Pejas under rusningstider läggs ned.

Nedläggningen av linje 621 ersätts i Rosendal och Aviapolis på det sättet att den blir flera avgångar på linjerna 616 och 617 samt en ruttändring på linje 617. Linje 617 får en ny rutt från Vandaporten via Örevägen och Arvsvägen till Dickursbyvägen, varvid rutten betjänar arbetsplatsområdet kring Örevägen. Både linje 616 och linje 617 körs under de livligaste rusningstiderna under morgnar och eftermiddagar med 20 minuters intervall. Närmast rusningstiderna är det ca 30 minuter mellan bussarna på båda linjerna. På linje 621 läggs ned avsnittet från Luftleden till Rödsand och ingen ersättande förbindelse ordnas till Helsingfors på grund av liten efterfrågan. I området körs i fortsättningen linjerna 574 och 576 som anslutning bland annat till Aviapolis., Dickursby och Lejle järnvägsstation. Inga linjer körs i fortsättningen via Tullmansvägen eftersom det varit bara ungefär 10 påstigningar per dag i området och ersättande tätare förbindelser (linjerna 623, 633 och 643) finns på promenadavstånd på Tusbyledens anslutning till Rödsand. I praktiken har ingen stigit på linje 621 från hållplatserna som finns vid Brunakärrs begravningsplats.

Karta (linje 617)

Linjerna 785-788 Järnvägstorget-Nickby

I Nickby ändras bussrutterna då busstationen i Nickby läggs ned då hösttrafiken 2019 inleds. Ändhållplatsen för linje 785 flyttas till Östanåparken. Linjerna 786, 787 och 788 har från hösten 2019 en mellanpunkt i den nya bussterminalen i Nickby på Stora Byvägen och linjerna kör inte längre via den gamla busstationen i Nickby. Linjerna 786 och 787 börjar köras längs Borgnäsvägen.

Karta (linje 785)
Karta (linje 786)
Karta (linje 787)
Karta (linje 788)

Linje 982 Nickby-Barrängen-Tallmo
Linje 985 Nickby-Tallmo-Kervo station

Utbudet på linje 985 utökas från hösten 2019 så att intervallet under vardagar är 30 minuter hela dagen och under veckosluten 60 minuter. Trafikeringstiden på linje 982 utökas genom fler avgångar närmast rusningstiderna så att linjen körs cirka kl. 7-10 och 13-16. K-rutten på linje 985 via Barrängen kan läggas ned.

I Nickby ändras bussrutterna när busstationen i Nickby läggs ned då hösttrafiken 2019 inleds. Ändhållplatsen på linje 982 flyttas till terminalen i Nickby. Ändhållplatsen för linje 985 flyttas till Östanåparken.

Karta (linje 982)
Karta (linje 985)

Linje 986 Nickby-Södra Paipis-Träskända
Linje 987 Nickby-Borgnäs-Träskända

I Nickby ändras bussrutterna då busstationen i Nickby läggs ned då hösttrafiken 2019 inleds. Linjerna 986 och 987 kör inte längre till den gamla busstationen i Nickby utan kommer att köras längs Borgnäsvägen.

Karta (linje 986)
Karta (linje 987)

Linjerna 841, 842 och 843 Östra centrum-Söderkulla-Nickby/Eriksnäs/Kalkstrand
Linje 995 Söderkulla-Kalkstrand

Utbudet på linjerna 841 och 991 sammanförs från och med hösttrafiken 2019 på så sätt att linje 841 som går till Östra centrum förlängs från Söderkulla till Nickby och den nya linjen 842 som går Östra centrum-Söderkulla-Eriksnäs. Busslinje 991 läggs ner. På lördagar ersätter den nya linjen 843 Östra centrum-Söderkulla-Kalkstrand linje 995.
 
Linjerna 841 och 842 körs på vardagar med 60 minuters intervall, så bussar går var 30:e minut på avsnittet Östra centrum-Söderkulla. På lördagar körs linje 841 med 60 minuters intervall samt linjerna 842 och 843 med 120 minuters intervall, varvid det blir 30 minuter mellan bussarna på sträckan Östra centrum-Söderkulla. På söndagar och på kvällen körs linjerna 841 och 842 med 120 minuters intervall, varvid det är 60 minuter mellan bussarna på sträckan Östra centrum-Söderkulla.

Nattlinje 841N börjar i Söderkulla köra via Hassellunden och går i fortsättningen längs Borgnäsvägen i Nickby.

Karta (linje 841)
Karta (linje 841N)
Karta (linje 842)
Karta (linje 843)

Linje 993 Söderkulla-Box-Gesterby-Nickby

I Nickby byggs en rondell vid Nickbyvägen och Mårtensbyvägen/Brobölevägen. Bussar på linje 993 kan från hösttrafiken 2019 svänga i rondellen, varvid alla turer kör samma rutt via terminalen i Nickby.

Karta

Närbussar
 
Linje 701 Vik-Rönnbacka-Malm-Skomakarböle-Brobacka
Linje 702 Jakobacka-Parkstad-Malm-Lerstrand

Från sommartrafiken 2019 har det gjorts små ändringar i närbussarnas rutter på linjerna 701 och 702 utifrån önskemål från kunderna och antalet påstigningar.

På linje 701 läggs ned i Rönnbacka sträckan Granitvägen på grund av litet antal påstigningar. Granitvägen ligger närmast köpcentret och hälsostationen av linjens avstickare i Rönnbacka, så det finns ingen stor potentiell efterfrågan på närbusstjänster. På linje 701 i Brobacka görs inte längre en avstickare på Skyttens väg då bussen kommer till Brobacka men avstickaren görs då bussen lämnar Brobacka. Från Malm kan man fortfarande åka till Skyttens väg via ändhållplatsen vid servicecentret i Skomakarböle med undantag för dagens sista avgång. Då linje 701 går från Vik kör bussen via Förvaltarbågen, Landbågen och Bondevägen, varvid linjen betjänar de som bor i Ladugården då de ska åka till exempel till hälsostationen i Rönnbacka. De passagerare som kommer från Malm kan ta sig till det nya ruttavsnittet via ändhållplatsen i Vik med undantag för dagens sista avgång.

Linje 702 går inte längre till Alpbyn på grund av för lite påstigande passagerare. Från Alpbyn går linje 69 utan omstigning till Malms sjukhus och centrum. I Parkstad slopas på linjens rutt sträckan längs Parkstadstået, Spårstigen och Låglandsvägen där påstigningarna varit mycket få. Linjen börjar gå väster om spåret varvid promenadavståndet till hälsocentralen i Parkstad blir kortare. I Henriksdal ändras linjens rutt så att den kör samma rutt som närbusslinje 705 tidigare dvs. via Gamla Borgåvägen, Tjälvägen, Hedvägen och Lantmannavägen.

Närbusslinjerna 701 och 702 körs fortfarande cirka kl. 7.30-16 på vardagar med en timmes intervall.

Karta

Linje 802 Östra centrum (M)-Kasberget-Hertonäs-Uppby-Jollas

På närbusslinje 802 lades till på hösten 2017 en avstickare till Hästövägen som nu läggs ned då sommartrafiken 2019 inleds på grund av för få användare.
 
Då gatuarbetena och byggarbetena färdigställts på Borgströmsbacken kommer en avstickare till Föglögränden att göras i båda riktningarna enligt kundernas önskemål och rundan till Hästnässundsvägen och Degerövägen kommer att läggas ned eftersom antalet påstigningar varit litet. Ändringen planeras att genomföras under trafikeringsperioden 2019-2020 och tidpunkten för ändringen preciseras då byggarbetena i området framskrider.

Karta

Ändringar i de planer för linjenät som godkänts tidigare

Så påverkar planen för linjenätet i Norra Esbo och Alberga:

Busslinjerna i Norra Esbo och Alberga ändras i enlighet med planen för linjenät i Norra Esbo och Alberga då hösttrafiken 2019 inleds. HRT:s styrelse godkände planen för linjenätet den 27 mars 2018 (§ 41).

Ytterligare information om planen för linjenätet i Norra Espo och Alberga:

Plan på hsl.fi
Planeringsrapport

Så påverkar planen för linjenätet i Tusby och Kervo:

Busslinjerna i Tusby och Kervo ändras i enlighet med planen för linjenät i Tusby och Kervo då hösttrafiken 2019 inleds. HRT:s styrelse godkände planen för linjenätet den 25 maj 2018 (§ 68).

Ytterligare information om planen för linjenätet i Tusby och Kervo:

Plan på hsl.fi
Planeringsrapport

Betydande tillfälliga regleringar

Tillfälliga trafikregleringar medan Spårjokern byggs

De tillfälliga regleringarna medan Spårjokern byggs medför enligt nuvarande uppgifter fördröjningar och tillfälliga rutter utöver stomlinje 550 också på flera andra linjer. Fördröjningar och tillfälliga rutter preciseras då planeringen av byggandet framskrider.

Ombyggnad av Tavastvägen

Spårvagnslinjerna 1, 6/T, 7 och 8 i Sörnäs körs på tillfälliga rutter under ombyggnaden av Tavastvägen och Sörnäs metrostations tak.

I den första fasen med tillfälliga trafikregleringar som pågår till slutet av 2019 kan spårvagnarna inte köra via Sörnäs. Linjerna 1 och 8 kör från Helsingegatan längs Västra Brahegatan och Sturegatan till sina egna rutter. Linjerna 6 och 7 kör från Hagnäs genom Berghäll till Västra Brahegatan, Sturegatan och slutligen till sina egna rutter. Tillfälliga rutter under fas 1 presenteras i kartorna nedan.

I början av år 2020 återgår spårvagnslinjerna till Sörnäs då spåret på Helsingegatan färdigställs. Då återgår linjerna 1 och 8 till sina normala rutter. Linjerna 6/T och 7 kör en tillfällig rutt från Hagnäs via Berghäll till Helsingegatan och Sörnäs och den normala rutten. Tillfälliga rutter för linje 6/T och 7 i andra fasen presenteras nedan. De tillfälliga trafikregleringarna gäller till augusti 2020.

Karta

Busstrafiken på Tavastvägen körs i mån av möjlighet normalt under byggtiden. Byggarbetena kan dock medföra något långsammare busstrafik. Dessutom kan hållplatserna i Aspnäs och Sörnäs flyttas tillfälligt medan byggarbetena pågår.

Bölebrons kollektivtrafikterminal

Ändhållplatsen för spårvagnslinjerna 2 och 7 flyttas från Västra Böle till Bölebrons nya kollektivtrafikterminal då terminalen färdigställts. Medan kollektivtrafikterminalen byggs under sommaren 2019 körs linjerna 2 och 7 på tillfälliga rutter som preciseras senare. På linje 9 behövs sannolikt också kortvariga tillfälliga trafikregleringar.

Tillbaka till toppen