Ändhållplats för busslinje 78 flyttas till Nedre Malm

Ändhållplatsen för linje 78 flyttas till plattform 21 på Nedre Malms torg på måndagen 9.9. Bussen kan inte köra till sin vanliga ändhållplats vid Malms sjukhus på grund av byggarbeten. Undantagsarrangemang beräknas pågå fram till slutet av 2013.

Från rutten faller bort också hållplatserna på Kyrkobyvägen, inklusive Malms bussterminal. Från dessa hållplatser finns förbindelse till Östra centrum med busslinjerna 519, 520 och 554. På hållplatsen Nedre Malm 3252 på Ladugårdsvägen kan man byta till buss 78 som går i riktning mot öster.

Till ändhållplatsen på Nedre Malm kör bussen 78 via Filpusvägen och Sandkullavägen. I riktning mot Nordsjö kör bussen rutten Malmbågen – Malms stationsväg. Avgångstiderna från Nedre Malm senareläggs med 1-2 minuter så att alla andra hållplatstidtabeller längs rutten förblir oförändrade.

 Rutt för busslinje 78 i Malm fr.o.m. 9.9.2013

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.