Ändringar i tidtabellerna för busslinjer 102, 111 och 147 den 28.1

Den sista avgången må – fr kl. 1.50 från Kampen på linje 102,
Kampen – Otnäs, körs i fortsättningen som 102T via Drumsö.

Den nya tidtabellen för linje 102

T-turer ändras även på linje 111, Kampen-Westend-Gäddvik.
Avgången må – fr kl. 7.38 från Kampen körs inte längre som 111T via
Drumsö. Det blir också ändringar i avgångarna från Kampen kl. 11-20
på söndagar.

Den nya tidtabellen för linje 111

Avgången må – fr kl. 7.39 från Kampen på linje 147, Kampen –
Sökö - Stensvik, körs som 147T via Drumsö.

Den nya tidtabellen för linje 147

De nya tidtabellerna finns tillgängliga också på
bussarna.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.