Avgångar saknas på tidtabellsskärmar

HRT:s elektroniska skärmar kan innehålla felaktig tidtabellsinformation. Systemet underhålls just nu men det är ännu oklart när problemet är löst. Tidtabellsskärmar vid hållplatsskydd fungerar normalt.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.